Washington, Filistin’de Başkan Donald Trump tarafından terk edilen « iki devletli çözüm »e geri dönmek istiyor. Başkan Joe Biden’ın BM’ye açıkladığı ve parlamenterlerin Kongre’de resmen kabul ettirmeye çalıştıkları şey budur. Temsilci Andy Levin (D-Michigan) bu amaçla bir yasa tasarısı sundu.

« İki devletli çözüm », Annapolis konferansında (2007) Başkan George W. Bush tarafından desteklendi. Nüfus ayrımcılığı uygulayarak barışı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bir devletin münhasıran Yahudi karakterini ve diğerinin münhasıran Arap karakterini tanımaktan ibarettir. ABD yönetiminin woke ideolojisiyle uyumludur, ancak insanların yasalar önünde eşitliğine dayanan evrenselci ideolojiyle uyumlu değildir.

Artık gerçeklerle de bağdaşmamaktadır: Sefaradlar aslen İber Yarımadası kökenli Yahudilerdir ve 1492’de Avrupa’dan sürüldüklerinde Arap nüfusla bütünleşmişlerdir.

İsrail’de;
 1.8 milyon Müslüman ve Hıristiyan Arap
 1.4 milyon Yahudi Arap
 5.2 milyon Arap olmayan Yahudi
yaşadığı düşünülmektedir.

Çeviri
Osman Soysal