Ted Cruz

De « psychologische operaties » (Psy Ops) zijn « oorlogsleugens » vergelijkbaar met het Paard van Troje. Onder de invloed van generaal Edward Lansdale hebben de Verenigde Staten hun legers en de CIA van gespecialiseerde eenheden voorzien, eerst in de Filipijnen, Vietnam en tegen Cuba, en vervolgens permanent [1].

Psychologische operaties zijn veel complexer dan propaganda, die slechts naar de vervorming van de perceptie van de werkelijkheid streeft. Bijvoorbeeld, in de oorlog tegen Syrië in 2011, bestond de geallieerde propaganda uit het overtuigen van de bevolking dat president Bashar el-Assad ging vluchten, zoals vòòr hem president Ben Ali in Tunesië had gedaan. De Syriërs moesten zich dus voorbereiden op een nieuw regime. Terwijl begin 2012 een psychologische operatie erop uit was de nationale televisiezenders te vervangen door vervalste programma’s die de val van de Syrische Arabische republiek toonden opdat de bevolking geen enkele weerstand meer zou bieden [2].

Evenals er tegenwoordig huurlegers bestaan, zoals Blackwater-Academi, DynCorp of CACI, bestaan hiernaast privé ondernemingen gespecialiseerd in psychologische operaties, waaronder de Britse SCL (Strategic Communications Laboratories) en diens Amerikaanse filiaal Cambridge Analytica. In het grootste geheim helpen ze de CIA bij de organisatie van de « gekleurde revoluties » en beproeven voortaan het manipuleren van de kiezers. Sinds 2005 nemen ze deel aan de Britse salon Defense Systems & Equipment International (DSEi) en verkopen hun diensten aan de hoogste bieder [3]. In het Syrische voorbeeld waren de SCL begin 2011 werkzaam in Libanon waar ze de mogelijkheden nagingen om de bevolking gemeenschap per gemeenschap te manipuleren.

Psychologische operaties en elektoraat

In de moderne gemeenschappen worden de politieke autoriteiten aangewezen via verkiezingen. Dat kan gaan van een eenvoudige keuze —volgens hun persoonlijke kwaliteiten— tussen vooraf gekozen kandidaten, tot aan de aanwijzing van persoonlijkheden die een bepaald politiek programma dragen. In ieder geval moeten de kandidaten steunen op activisten of op werknemers om hun campagne te voeren. Men weet dat de winnaar bijna altijd degene is die er in is geslaagd het grootste aantal activisten achter zich te scharen. Het is dus niet alleen nodig een kandidaat te fabriceren maar ook een partij of een beweging om hem te ondersteunen. Maar de kiezers tegenwoordig aarzelen zich in een organisatie in te schrijven, en werknemers zijn duur. SCL heeft het idee gehad de gedragstechnieken te gebruiken om een politieke partij te fabriceren die zijn cliënt aan de macht zal brengen. Diens psychologen hebben het profiel type van de oprechte en manipuleerbare activist opgesteld en hebben vervolgens gegevens over de bevolkingsdoelgroep verzameld, hebben bepaald wie met hun profiel type overeenkomt, en de doeltreffendste boodschappen vervaardigd die hen te overtuigen hun cliënt te ondersteunen.

Voor de eerste keer heeft dit zojuist op grote schaal plaats gehad: in de Verenigde Staten met Ted Cruz.

De campagne slagzin van Ted Cruz: « TrusTed », woordspeling die betekent « Ted, degene die we geloven ».

De financiering van de operatie

Robert Mercer, een van de tien belangrijkste sponsors van het Amerikaanse openbare leven heeft indirect 15 miljoen dollar aan SCL-Cambridge Analytica betaald opdat deze de campagne van Ted Cruz op zich neemt [4].

Uitvinder van een spraakherkennings-software, Mercer is vandaag de baas van Renaissance, een van de doeltreffendste investeringsmaatschappijen ter wereld. Zo heeft zijn beroemde Medaillon fonds van 1989 tot 2006 gemiddeld 35 % winst per jaar gerealiseerd door de ontwikkeling van een systeem van belastingfraude voor zijn klanten [5].

Robert Mercer heeft zich nooit in het openbaar uitgesproken over zijn politieke opinie’s en de Amerikaanse commentators weten niet goed hoe ze deze « republikein » moeten classificeren. Men wet bijvoorbeeld niet hoe hij denkt over het abortusrecht of het gay-huwelijksrecht. Op zijn meest weet men dat hij niet denkt dat de klimaatveranderingen door menselijke activiteiten worden veroorzaakt. In ieder geval bestrijdt hij duidelijk Hilary Clinton en diens vriend Donald Trump, en dat dicht hij John Bolton staat.

Hoe men spek op zijn geweerloop bakt.

De inzameling van de persoonlijke gegevens

Om de als activisten geschikte staatsburgers zorgvuldig uit te kiezen heeft SCL/Cambridge Analytica in het geheim de persoonlijke gegevens van miljoenen kiezers verzameld [6].

Dr. Aleksandr Kogan heeft de gegevens van Amazon, de reus van de online-verkoop in de Verenigde Staten, opgekocht, en heeft vervolgens ongeveer een 1 dollar per klant méér betaald opdat hem een questionnaire via Mechanical Turk (MTurk) zou worden toegezonden. De internaut die ermee instemde zich op Facebook le laten identificeren, gaf MTurk toegang tot zijn persoonlijke gegevens, die ze aan een kruiscontrole onderwierp met die van Amazon, en doorstuurde via de onderneming Kogan Global Science Research (GSR) aan SCL. Hoewel dr. Kogan de Guardian had verzekerd dat het hier zuiver een wetenschappelijk gericht onderzoek betrof, zijn ze vandaag in het bezit van SCL [7].

Binnen enkele maanden beschikte SCL over een gedétailleerde databank met gedetailleerde gegevens over meer dan 40 miljoen Amerikaanse kiezers, buiten hun medeweten.

In 2008 besloot het internationale Hof van Justitie de Verenigde Staten te dwingen het proces van een Mexicaan die veroordeeld was zonder dat hij van de consulaire assistentie had kunnen profiteren. Maar Ted Cruz, die toen sollicitor general van Texas was, bepleitte voor het Hoogste gerechtshof van de Verenigde Staten dat een Deelstaat niet verplicht was aan een buitenlands gerechtshof te gehoorzamen zolang het door Washington ondertekende verdrag niet was overgenomen in het interne recht. Hij won, de Verenigde Staten zegden het additionele protocol aan de Conventie van Wenen af, en de veroordeelde werd geëxecuteerd.

De interpretatie van de persoonlijke gegevens

Cambridge Analytica is vervolgens overgegaan tot een interpretatie van ieder profiel aan de hand van de methode OCEAN, dat wil zeggen:
 « Ouverture» (appreciatie van de kunst, de emotie, het avontuur, weinig algemene ideeën, nieuwsgierigheid en imaginatie);
 « Plichtsgetrouwheid » (zelfdiscipline, eerbied voor plichten, organisatie eerder dan spontaniteit, doelgerichtheid);
 « Extraversie » (energie, positieve emoties, neiging tot het zoeken van stimulatie zowel als het gezelschap van anderen, doorzetter);
 « Aangenaamheid » (eerder neiging tot barmhartigheid en samenwerking dan wantrouwen en antagonisme jegens anderen);
 « Neuroticisme » (neiging tot het gemakkelijk ondervinden van onaangename emoties zoals woede, ongerustheid of depressie, kwetsbaarheid).

Voor elk persoon is hij erin geslaagd een persoonlijkheidsgrafiek op te stellen met de 240 vragen van de test NEO PI-R (Neuroticism-Extraversion-Openness Personality Inventory-Revised).

Op deze basis heeft SCL de individuen geïdentificeerd die oprechte en manipuleerbare activisten zouden zijn, en heeft vervolgens gepersonaliseerde argumenten opgesteld om ze te overtuigen.

Men zou kunnen denken dat persoonlijkheidsstudies samengesteld buiten medeweten van de proefpersonen approximatief zouden zijn. Maar toch…

Als briljant jurist heeft Ted Cruz het in het Capitol van Texas geïnstalleerde monument van de Tien Geboden verdedigd. Hij heeft het memorie geredigeerd van de generale procureurs van 31 Staten volgens wie het verbod op de hand-vuurwapens het recht op het dragen van wapens, gegarandeerd door het tweede amendement van de Amerikaanse Constitutie, schendt. Hij heeft ook het reciteren van de eed aan de Amerikaanse vlag, een « Natie onder God », in de openbare scholen verdedigd.

De kandidaat Ted Cruz

De kandidaat die op het Witte-Huis gezet moet worden, Ted Cruz, is een uitstekend jurist, briljant redenaar en debater. Hij heeft met name meerdere keren met succes voor het Hoogste gerechtshof van de Verenigde Staten gepleit. Het is eerder een ultraliberaal dan een conservatief.

Zijn vader, de evangelische dominee Rafael Cruz is een Cubaanse emigrant dat het mandaat predikt dat God aan de gelovige mens zou hebben gegeven om « Amerika » te regeren. Hij verzekert dat aan het eind van de tijd, die ophanden is, God de rijkdommen van de bozen aan de rechtvaardigen zal geven [8].

De echtgenote van Ted, Heidi Cruz, was directrice voor Zuid-Amerika op de Nationale veiligheidsraad ten tijde van Condoleezza Rice, vervolgens vice-présidente van Goldman Sachs belast met het beheren van de fortuinen van de cliënten in het Zuid-Westen van het land [9].

In het begin van de presidentscampagne werd Ted Cruz met weinig gunstige opinie’s gecrediteerd en de pers vond dat zijn persoonlijkheid weinig empathie had. Maar dankzij de hulp aan SCL/Cambridge Analytica, heeft hij zich een brede groep aanhangers gevormd, en heeft de republikeinse voorverkiezingen van Iowa gewonnen.

In 1988 gaf Ted Cruz zijn ideaal van het leven: « de controle over de wereld nemen. De wereld domineren en alles beheren, rijk zijn, machtig, dat soort dingen ».

Zijn eventuele machtsovername van het Witte-Huis zou bewijzen dat het mogelijk is een verkiezingscampagne te ondermijnen door middel van de technieken van psychologische operaties..

Vertaling
Bart Ero

[1Edward Lansdale’s Cold War, Jonathan Nashel, university of Massachusetts Press, 2005.

[2« L’OTAN prépare une vaste opération d’intoxication », par Thierry Meyssan, Komsomolskaïa Pravda (Russie), Réseau Voltaire, 10 juin 2012. « PsyOp imminente de l’OTAN contre la Syrie », Réseau Voltaire, 20 juillet 2012.

[3You Can’t Handle the Truth. Psy-ops propaganda goes mainstream”, Sharon Weinberger, Slate, September 2005.

[4The Man Who Out-Koched the Kochs”, Annie Linskey, Bloomberg, October 23, 2014.

[5Renaissance Avoided More Than $6 Billion Tax, Report Says”, Zachary R. Mider, Bloomberg, July 22, 2014.

[7Ted Cruz sing firm that harvested data on millions of unwitting Facebook users”, Harry Davies, The Guardian, December 11, 2015.

[9Heidi Nelson Cruz, Ted’s Wife: 5 Fast Facts You Need to Know”, Tom Cleary, Heavy, March 23, 2015. “Heidi Nelson Cruz: A Political Spouse Making Sacrifices and Courting Donors”, Steve Eder & Matt Flegenheimer, The New York Times, January 18, 2016.