Peter Sutherland, speciale vertegenwoordiger van de secretaris generaal van de Uno belast met de internationale migraties

Peter Sutherland

Ierse voormalige Europese commissaris voor concurrentie, vervolgens directeur-generaal van de wereldhandelsorganisatie (1993-95); oud directeur van de BP (1997-2009), president van Goldman Sachs International (1995-2015); vroegere administrateur van de Bilderberg Group, president van Europese sectie van de Trilaterale commissie en vice-president van de European Round Table of Industrialists.

Hoewel de Heer Sutherland nooit een gelegenheid mankeert de morele plicht te onderstrepen om de vluchtelingen te hulp te komen —is hij als traditioneel katholiek adviseur van de IESE Business School van Opus Dei en sinds 2006 adviseur van de Administratie van het patrimonium van de Apostolische stoel—, is hij vooral een lofzanger van de internationale migraties. Tijdens zijn verschijning op 21juni voor de commissie van binnenlandse zaken van het Britse Hogerhuis, verklaarde hij dat ieder individu de mogelijkheid moest hebben in het land van zijn keus te studeren en te werken, hetgeen onverenigbaar is met alle politiek van migratiebeperking; en de migraties een fundamentele dynamiek zijn voor de economische ontwikkeling, wat de burgers van het ontvangende land er ook van zeggen. Bijgevolg, besloot hij, moet de Europese unie de uniformiteit van zijn naties ondergraven [1].

 Gerald Knaus, directeur-fondateur van het European Security Intitiative (ESI)

Gerald Knaus

Oostenrijkse socioloog. Hij heeft gewerkt van 1993 tot 2004 in Bulgarije, Bosnië Herzegovina en in Kosovo — aan het eind van het mandaat van Bernard Kouchner—, eerst voor ONG’s en vervolgens voor de Europese unie. Hij vervolgt zijn research, van 2005 tot 2011, bij het Carr Center for Human Rights Policy van de universiteit van Harvard, aan het eind waarvan hij Can Intervention Work ? publiceert. Hij richt in 1999 het ESI op, in Bosnië Herzegovina. Het instituut ontvangt zijn eerste subsidie van het Amerikaanse Institute of Peace, Vervolgens vertrekt Knaus naar Washington waar hij wordt ontvangen in de National Endowment for Democracy (NED), vervolgens in de Carnegie Foundation, en in het American Enterprise Institute. Bovendien wordt hij ontvangen door James o’Brien en James Dobbins op het State department en door Leon Fuerth op het Witte-Huis. Spoedig wordt het ESI gefinancierd door het German Marshall Fund, de Mott Foundation, het Open Society Institute (van George Soros), de Rockefeller Brothers Foundation, en de Nederlandse, Ierse, Luxemburgse, Noorse, Zweedse en Zwitserse regeringen.

In 2004 publiceert hij een rapport dat verzekert dat de aantijging volgens welke 200.000 Serviërs uit Kosovo zijn verdreven een leugen van de Russische propaganda is. In 2005 lanceert hij de theorie volgens welke de Turkse AKP een « Calvinistisch-Islamistische » formatie is die poogt een vorm van « Islamitische democratie » te creëren.

In zijn werk Can Intervention Work ? —dat hij gepubliceerd heeft met Rory Stewart, de vroegere privé-leraar van William en Harry van het Verenigd Koninkrijk, die hij in Kosovo had ontmoet en achtereenvolgens een van de adjuncten van Paul Bremmer in Meyssan tijdens de bezetting van Irak, en directeur van het Carr Center for Human Rights Policy—, hij verwelkomt de Amerikaanse oorlogen en ontwikkelt een nieuwe conceptie van de kolonisatie. Volgens hem is het « humanitaire interventionisme » legitiem, maar kan slechts slagen als dit de lokale werkelijkheden in aanmerking neemt. Hij prijst Richard Hoolbrooke, die hij gekend had in Kosovo. Zijn boek zal gepromoot worden door Samantha Power, die zoals hij een vroegere medewerker is van Hoolbrooke, en die het Carr Center for Human Rights Policy had gedirigeerd waar hij researcher was.

 Diederik Samsom, Nederlands parlementariër, president van de Partij van de Arbeid

Diederik Samsom

Kernfysicus, voormalig campagne-directeur voor klimaat en energie van Greenpeace. Gekozen (kiessysteem van evenredige vertegenwoordiging) als tweede-kamerlid sinds 2003, is hij voorzitter van zijn parlementaire groep geworden en vervolgens partijvoorzitter. Het lukt hem echter niet parlementsvoorzitter of Eerste minister te worden. Hij weigert dan in de door hem gesteunde coalitieregering te treden en blijft partijvoorzitter in de tweede kamer.

Hij zou een intelligentiequotiënt van 136 hebben en heeft twee keer een televisie intelligentieconcours gewonnen. Hij zegt militant atheïst te zijn en is een strikte niet-roker en vegetariër. Hij werd in juni 2014 door Eerste minister Mark Rutte in de Bilderberg Group uitgenodigd, waar ze met Peter Sutherland hebben kunnen discuteren —maar niet met Rory Stewart die slechts voor de vergadering van 2012 was uitgenodigd—.

Volgens de Nederlandse politieke observatoren is hij het voornaamste slachtoffer van het referendum over de steun aan het Europese akkoord met Oekraïne. Hij had zich persoonlijk ingezet voor dit onderwerp, en tegen Rusland. Zijn mislukking markeert volgens de opiniepeilingen een daling van de helft tot driekwart van de invloed van zijn partij.

Vertaling
Bart Ero

[1EU should ’undermine national homogeneity’ says UN migration chief”, Brian Wheeler, BBC, June 21st, 2012.