Peter Sutherlande, Birleşmiş Milletler genel sekreterinin uluslararası göçten sorumlu özel temsilcisi

Peter Sutherland

Rekabetten sorumlu eski Avrupa Komiseri, ardından Dünya Ticaret Örgütü Genel Müdürü (1993-95); BP eski Genel Müdürü (1997-2009), Goldman Sachs İnternational Başkanı (1995-2015); Bilderberg Grubu eski yöneticisi, Trilateral Komisyonun Avrupa Bölüm Başkanı ve European Round Table of Industrialist Başkan Yardımcısı.

Geleneksel Katolik, IESE Business School’un Opus Dei danışmanı ve 2006’dan beri Apostolik Merkezin mirası idaresinin danışmanı olan Bay Sutherland, sığınmacılara yardım etmenin ahlaki bir görev olduğunu her fırsatta dile getirirken, özellikle uluslararası göçün methedicisidir. 21 Haziran 2012’de Lordlar Kamarası İçişleri Komisyonuna verdiği bir yanıtta, her bireyin istediği ülkede eğitim görme ve çalışma olanağının olması gerektiğini beyan ediyordu ki bunun da bütün göçmen kısıtlama politikalarıyla uyumsuz olduğunu ve ev sahibi ülkelerin yurttaşları ne derse desin, göçlerin ekonomik kalkınma için yaşamsal bir dinamik yarattığını beyan ediyordu. Sözlerini, dolayısıyla Avrupa Birliğinin bünyesindeki ulusların türdeşliğini yıkmaya çalışmalıdır [1].

 Gerald Knaus, European Security İnitiative (ESİ) Müdürü ve Kurucusu

Gerald Knaus

Avusturyalı sosyolog. 1993-2004 yılları arasında Bulgaristan, Bosna-Hersek ve Kosova’da –Bernard Kouchner’in görev süresinin sonunda- önce STK’lar, sonra da Avrupa Birliği adına çalıştı. 2005 ila 2011 yılları arasında, Harvard Üniversitesinin Carr Center for Human Rights Policy merkezinde, sonucunda Can İntervention Work?’ü yayınladığı araştırmalar yürüttü. 1999’da Bosna-Hersek’te ESİ’yi kurdu. Enstitü ilk yardımını, Pentagon’a bağlı NED kurumunun kardeşi US İnstitute of Peace’ten aldı. Ardından Knaus Washington’a gitti, National Endowment for Democracy (NED), Carnegie Foundation ve American Enterprise İnstitute’e konuk oldu. Öte yandan Dışişleri Bakanlığında James o’Brien ve James Dobbins ve Beyaz Saray’da Leon Fuerth tarafından kabul edildi. Bir süre sonra ESİ, German Marshall Fund, Mott Foundation, Open Society İnstitute (George Soros’a ait), Rockefeller Brothers Foundation ve Hollanda, İrlanda, Lüksemburg, Norveç, İsveç ve İsviçre hükümetleri tarafından desteklenir.

2004 yılında, 200 000 Sırp’ın Kosova’dan kovulduklarına ilişkin zorla göç ettirildiğine ilişkin isnatn Rus propagandasının bir yalanı olduğunu ortaya koyan bir rapor yayınlar. 2005 yılında Türkiye’deki AKP’nin, bir « Müslüman Demokrasisi » biçimi yaratma arayışı olan « İslamcı Kalvinist » bir oluşum olduğu teorisini ileri sürer.

Kosova’da tanıştığı ve Irak’ın işgali sırasında sırasıyla Paul Bremmer’den Meyssan’a kadar çeşitli kişilerin yardımcılıklarını yapan, Birleşik Krallı prensleri William ve Harry’nin vasisi ve ardından Carr Center for Human Rights Policy direktörü Rory Stewart ile birlikte yayınladığı Can İntervention Work? başlıklı eserinde ABD’nin yürüttüğü savaşlardan övgüyle söz ediyor ve sömürgecilik için yeni bir anlayış geliştiriyor. Ona göre « insani gerekçelerle gerçekleştirilen müdahaleler » meşrudur ancak yerel gerçeklikleri hesaba katmadan başarılı olması mümkün değildir. Kosova’da tanıştığı Richard Holbrooke’tan övgüyle söz eder ve Kitabı, kendisi gibi eskiden Holbrooke’la birlikte çalışmış olan ve araştırmacısı olduğu Carr Center for Human Rights Policy’yi kuran ve yöneten Samantha Power tarafından tanıtılacak.

 Diederik Samsom, Hollandalı milletvekili, İşçi Partisi Genel Başkanı

Diederik Samsom

Nükleer Fizikçi, Greenpeace’in iklim ve enerji eski kampanya direktörü. 2003Ten beri seçilmiş milletvekili, önce Partisinin Parlamento Grubu Başkanı, ardından da Genel Başkanı oldu. Öte yandan Parlamento Başkanlığı ve Başbakanlık görevlerinde başarısız olur. Bunun sonucunda destek verdiği koalisyon hükümetine katılmayı reddeder ve Meclis grubu başkanı görevini sürdürmeye devam eder.

Entelektüel katma değeri 136’dır ve televizyonda düzenlenen bir zeka testi yarışmasında iki kez galip gelmiştir. Kendini militan ateist olarak tanımlamaktadır, sigara içmez ve sıkı bir vejetaryendir. Başbakan Mark Rutte ile birlikte Haziran 2014’te Bilderberg grubuna davet edilirler ve burada Peter Sutherland ile görüşme olanağı bulurlar –ancak sadece 2012 yılı toplantısına çağrılan Rory Stewart’la görüşemez-.

Hollandalı siyasi gözlemcilere göre, Avrupa Birliğinin Ukrayna ile yaptığı anlaşmaya destek referandumunun başlıca kurbanıdır. Bu konuda ve Rusya’ya karşı şahsen taraf olmuştu. Yaşadığı bozgun, yapılan anketlere göre partisinin etkisinin yüzde elli ile üçte iki arasındaki oranlarda gerilemesine neden oldu.

Çeviri
Osman Soysal

[1EU should ’undermine national homogeneity’ says UN migration chief”, Brian Wheeler, BBC, June 21st, 2012.