Başkan Barack Obama, 23 Aralık 2016 tarihinde, 2017 savunma bütçesini imzaladı. Metnin 1287. maddesinde, düşman propagandası ve dezenformasyonuyla mücadele etmekle görevli bir Global Angajman Merkezi’nin (Global Engagement Center) kurulması öngörülüyor [1].

NATO’nun Stratejik İletişim Merkezi ve Avrupa Birliğinin Stratejik İletişim Birimi’ne [2] eklenen bu merkez, Savunma ve Dışişleri bütçelerinden beslenen 140 milyon dolarlık bir bütçeye sahip.

Söz konusu ABD merkezi, neyin « yabancı propaganda » sayılacağına karar verecek olan Dışişleri Bakanının sorumluluğuna bağlandı. İşini özel hizmet sunucularına (sivil toplum, medyalar, STK, araştırma merkezleri, özel şirketler, üniversiteler) taşeron olarak yaptırabilmesi için Bakanlığın fonlarını kullanabilme imkanına sahiptir.

Çeviri
Osman Soysal

[1Global Engagement Center”, Voltaire İletişim Ağı, 23 Aralık 2016.

[2« NATO’nun ifade özgürlüğüne karşı kampanyası », yazan Thierry Meyssan, Çeviri Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı, 5 Aralık 2016.