در روز ۲۳ ماه دسامبر ۲۰۱۶ ، پرزیدنت باراک اوباما قانون مالیاتی مربوط به سازمان دفاع را برای سال ۲۰۱۷ امضاء نمود . در بخش ۱۲۸۷ این متن چنین آمده که مرکزی با مسئولیت جهان شمول (Global Engagement Center ) به وجود آید که مسئولیت آن مبارزه علیه تبلیغات و اطلاعات کاذب دشمنان می باشد . [1]

این مرکز ، که به مرکز ارتباطات استراتژیک ناتو و به واحد ارتباطات استراتژیک اتحادیه ی اروپا وابسته است [2] دارای بودجه ای بالغ بر ۱۴۰ میلیون دلار می باشد ، و از سوی مرکز دفاع و وزارت امور خارجه به آن افزوده خواهد شد .

این مرکز تحت مسئولیت وزیر امور خارجه قرار دارد که باید تشخیص بدهد چه موضوعی به صورت ٬٬ تبلیغات خارجی ٬٬ به کار رفته است . او هم چنین می تواند از زخیره ی مالی خود برای استفاده از عواملی خصوصی مانند ( شرکت های غیر نظامی ، رسانه ها ، ONG، مراکز تحقیقاتی، شرکت های خصوصی و دانشگاه ها ) استفاده کند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1Global Engagement Center”, Voltaire Network, 23 December 2016.

[2« La campagne de l’Otan contre la liberté d’expression », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 5 décembre 2016.