Pentagon tarafından yayınlanan bir tahmine göre, 11 Eylül 2001’den beri Rumsfeld-Cebrowski stratejisi kapsamında yürütülen savaşların bedeli 1 500 milyar doları aştı [1]. En önemli harcamalar Oğul Bush’un ikinci ve Barack Obama’nın ikinci başkanlık dönemi sırasında gerçekleştirildi.

Bu verilere Brown University karşı çıktı. Üniversiteye göre gerçek harcamaların bunun dört misli üzerinde, yaklaşık 5 600 milyar dolar olması gerekiyor [2].

« Terörizme karşı küresel savaş » olarak sunulan bu anlaşmazlıkların tümü aslında Amiral Arthur Cebrowski’ye göre dünyanın küresel ekonomiye bağlı olmayan bölümündeki devlet yapılarını yok etmeye yönelikti.

Çeviri
Osman Soysal