Eski Yugoslavya’nın Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov, parlamentosu tarafından oylanan son yasayı onaylamayı reddetti. Yasa, Cumhurbaşkanının kabul etmediği Prespa Anlaşmasına uygun olarak, ilk kez « Kuzey Makedonya Cumhuriyeti » başlığını taşımaktadır.

Prespa Anlaşması halkın üçte ikisi tarafından reddedilince, ABD anlaşmayı, ihtiyacı üzerine hileyle bileşimini değiştirdiği parlamentoya onaylattı [1]. Anlaşma böylece onaylanmış ve Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanının değil, ama Arnavutça konuşan ve ABD yanlısı olan parlamento başkanı Talat Zaferi imzasıyla yayınlanmıştır.

Anayasa uyarınca yasa yeniden görüşülmek üzere Parlamentoya geri gönderilmektedir. Eğer bir kez daha kabul edilirse, Cumhurbaşkanı imzalamak zorunda kalacaktır. Öte yandan Gjorge İvanov, bu git-gele karşın, daha önce ulusal dillere ilişkin anayasaya aykırı bir yasayı imzalamayı reddetti. Cumhuriyetin tam olarak ne şekilde adlandırılacağı konusunun, görev süresinin sona ermesine kadar askıda bırakılması muhtemeldir.

Sorunun Yunanistan ve eski Yugoslav Makedonya arasında olmadığı, ama Arnavutça konuşan Müslümanlarla ve Ortodoks Makedonyalıların muhtemel olarak birbirinden ayrılmasıyla ilgili olduğu gittikçe daha çok ortaya çıkıyor. ABD’nin, Kosova ve Makedonya’daki (ama Karadağ ve Yunanistan’dakileri değil) Arnavutça konuşanları da içeren bir Büyük Arnavutluk’un [2] kuruluşundan yana olduğu anlaşılıyor ki bu da uzun vadede Rusya’ya kültürel olarak yakın bu küçük devletin ortadan kalkmasına neden olacaktır.

Çeviri
Osman Soysal

[1« Washington, NATO ve ABD üyelikleri için Makedonyalı parlamenterlere rüşvet verdi », « Makedonya, ABD tarzı "demokrasi" oluyor », Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı, 10 ve 23 Ekim 2018.

[2Büyük Arnavutluk’a doğru”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 19 Şubat 2019.