Cité Adası’nın yenilenmesi ve bir turistik gezi alanına dönüştürülmesine yönelik gayrimenkul operasyonu, Hôtel-Dieu’nün, « toplumsever » Joachim Azan’ın (fotoğrafta) « geçici şehircilik » grubu Novaxia’ya ihale edilmesiyle başlatıldı.

Bu mega-operasyon 2016’da, Cumhurbaşkanı François Hollande ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun talebiyle, tarihi eserler müdürü Philippe Bélaval ve mimar Dominique Perrault tarafından tasarlandı.

Proje, Notre-Dame Katedrali ve Sainte-Chapelle’in tüm turistik potansiyelini çekmek için, Tribunal de Paris, Emniyet Müdürlüğü ve Hôtel-Dieu’nün yenilenmesinden faydalanılmasını öngörmektedir.

Katedral yangını, böylece projeyi gerçekleştirme ve adanın tamamını ticari olarak işletmeye açma imkanı bulan devlet erki için bir « ilahi sürpriz » olmuştur. Bu durumu, İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Notre-Dame de Paris’in « bir katedral değil ama ortak malımız » açıklamasıyla özetlemiştir.

80 yıllığına 144 milyon Euro’ya kiralanan Hôtel-Dieu Hastanesinin bir bölümü konut, lüks dükkan ve lezzet lokantasına dönüştürülecek. Paris’teki acil servislerin daralacağını bildiren sağlıkçı sendikaları bu tercihi protesto etti.

İhale süreci katedral yangınından önce başlatılmıştı.

Katedralin onarımı için bağış toplanmasını yönetmek üzere hazırlanan bir geçici yasa, Ulusal Meclis’e ele alınarak hızlandırılmış prosedürle onaylanmıştır. Yasa, tesadüfen hükümetin yönetmelik yoluyla aşağıda belirtilen durumlar karşısında her türlü kanuna aykırı önlem alınabilmesi imkanı vermektedir

 1° « Başta planlama belgelerine uygunluk, tadilat ve inşaat izinlerinin verilmesi, halkın karar alım ve çevre etki değerlendirme sürecine katılımı ve önleyici arkeoloji olmak üzere, şehir planlaması, çevre, inşaat ve ulusal mirasın korunmasına yönelik kurallar;
 2° kamu alımları, kamu malları, yollar ve ulaşımla ilgili kurallar.
»

Gayrimenkul projesi, turistlerin Notre-Dame’ın yeraltı mezarına ulaşmasına ama özellikle adanın trafiğin rahatlatılmasına imkan sağlayacak bir tünel ağının inşa edilmesini de öngörmektedir.

Nihai olarak adanın bir idari semtten, Avrupa’nın en sık ziyaret edilen turistik bölgelerinden birine dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Aynı konuyla ilgili olarak: « Notre-Dame’ın onarımındaki gizli oyun », yazan Thierry Meyssan, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı, 30 Nisan 2019.

Çeviri
Osman Soysal