Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana, virüsün hem havadaki, hem de temas yoluyla bulaşan solunum damlacıkları ile yayıldığı kabul edilmiştir. Bu temelden hareketle kapı kollarının temizlenmesini, maske takılmasını ve « sosyal mesafeye » uyulmasını önermekteyiz.

Ancak, bu bulaşma şekli hiçbir zaman kanıtlanmamıştır.

Aksine, Covid-19’un bir solunum virüsü olduğu düşünülürse, tüm diğer virüs kökenli solunum yolu hastalıkları gibi sadece hava yoluyla bulaştığı düşünülmelidir. Böylesi bir durumda, kapı kollarını temizlemek saçmadır, maske takmak veya tulum giymek tamamen gereksizdir, sosyal mesafeyi korumak ise gülünçtür. Tek önlem bulunduğu ortamı mümkün olduğu kadar havalandırmaktır.

Bu aktarım şekli de kanıtlanmamıştır, ancak genel kabul gören varsayımdan çok daha mantıklıdır.

Bu teori, salgının başlangıcından beri birçok araştırmacı tarafından desteklenmiştir, ancak bunlara seslerini duyurmalarına izin verilmemiştir. Thierry Meyssan’ı maske takılması hakkında ironi yapmaya ve XVII. Yüzyılın veba karşıtı maskeleriyle karşılaştırmaya iten bu varsayımdır [1].

Geçtiğimiz günlerde 239 bilim insanı Clinical İnfectious Diseases (CİD) dergisinde bu yönde açık bir mektup yayınladı.

Çeviri
Osman Soysal

titre documents joints

[1Salgın karşısında siyasi korku ve ahmaklık”, yazan Thierry Meyssan, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 7 Nisan 2020.