از آغاز شیوع بیماری کورونا ،چنین تصور می شد که از طریق تنفس و هوا این بیماری منتقل می شود . از این رو پاک سازی دستگیره ی درها و استفاده از ماسک و رعایت فاصله میان افراد تجویز شد .

اما ، این نحوه ی انتقال بیماری هرگز تایید نشد .

چنانچه بیماری کورونا از طریق تنفس منتقل می شود ، تنها هوا عامل انتقال آن می باشد . از این رو پاک کردن دستگیره ها ، و استفاده از ماسک و لباس های محافظ و رعایت فاصله گذاری میان افراد ، کاملاََ بی نتیجه است . و تنها تصفیه ی هوای اماکن می تواند مفید واقع شود .

با اینکه هنوز نحوه ی انتقال بیماری ثابت نشده ، بررسی بسیاری از محققان منتشر نمی شود و به آنها اجازه نمی دهند تا نظر کنند . تی یری میسان در این خصوص ماسک های به کار گرفته شده را به ماسک های ضد طاعون قرن هفتدهم تشبیه کرده است [1].

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

titre documents joints

[1“وحشت و مهملات سیاسی در مواجهه با بیماری همه گیر”, بوسيله ى تی یری میسان‬, ترجمه Sylvia Bejanian, شبکه ولتر, 30 آوريل 2020, www.voltairenet.org/article209800.html