Antlaşmalara göre NATO, Avrupa Birliği’nin güvenliğini sağlıyor. Bu da Birliğin, NATO tarafından belirlenen normları benimsediği, askeri birliklerin nakli için gerekli çalışmaları yürüttüğü ve İttifakı finanse etmesi anlamına gelmektedir.

« Koronavirüs krizi » İtalya’da da yıkıcı sosyo-ekonomik sonuçlara yol açmaya devam ederken, Canlandırma Fonu’nun (Recovery Fund) önemli bir bölümü en çok etkilenen ekonomik ve sosyal sektörlere değil, savaş sanayinin en gelişmiş sektörlerine yöneliktir.

Canlandırma Fonu temelinde, İtalya’nın önümüzdeki altı yıl içinde, yaklaşık olarak 81’i hibe ve 128’i faiziyle geri ödenecek kredi olmak üzere 209 milyar Euro alması gerekiyor. Bu arada, İtalyan Savunma ve Ekonomik Kalkınma Bakanlıkları, yaklaşık 30 milyar Euro [1] değerinde askeri nitelikli projelerin bir listesini sundular. Savunma Bakanlığı’nın projeleri sibernetik, iletişim, uzay ve yapay zeka alanındaki askeri uygulamalar için Canlandırma Fonu’ndan 5 milyar Euro harcama yapılmasını öngörmektedir. 5G’nin askeri kullanımıyla ilgili projeler, özellikle 36 uydu ve diğerlerinin kümelenmesiyle uzayda önemlidir.

Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın temel olarak askeri havacılık sektörüyle ilgili projeleri, Canlandırma Fonundan 25 milyar Euro’luk bir harcama öngörmektedir. Bakanlık, « geleceğin uçağı » olarak tanımlanan altıncı nesil (beşinci nesil F-35’ten sonra) Tempest’e yatırım yapmayı planlamaktadır. Diğer yatırımlar, dikey kalkış ve iniş ve yüksek hızlı uçuş yapabilen yeni nesil askeri helikopterlerin/dönüştürülebilir araçların üretimine yöneliktir. Aynı zamanda yeni nesil insansız hava araçları ve deniz birimleri ile ileri su altı teknolojilerine de yatırımlar yapılacaktır.

Uzay ve uydu teknolojileri sektöründe de büyük yatırımlar yapılması planlanmaktadır. 5G iletişim sistemleri de dahil olmak üzere bu teknolojilerin birçoğu ikili askeri ve sivil kullanıma sahip olacaktır. İki bakanlığın sunduğu bazı askeri projeler birbiriyle çakıştığı için, Ekonomik Kalkınma Bakanlığı kendi harcamalarını 12,5 milyar Euro’ya düşürmesine imkan sağlayacak yeni bir liste hazırladı.

Gerçek şu ki, Canlandırma Fonu’ndan askeri amaçlar için faizle geri ödenmesi gereken 17,5 ila 30 milyar Euro harcamayı planlamaktayız. Bunlara ek olarak, 2017-2034 dönemi için İtalyan hükümetleri tarafından, büyük bölümü Ekonomik Kalkınma Bakanlığı bütçesi içerisinde olmak üzere, askeri amaçlar için 35 milyardan fazla tahsis edilecektir. Bunlar Savunma Bakanlığı bütçesine eklenerek, sosyal harcamalardan düşülen kamu parasıyla, İtalya’nın askeri harcamalarını günde ortalama 70 milyon Euro’yu aşacak gelecek şekilde yılda 26 milyarın üzerine çıkarmaktadır. Bu ABD’nin talep ettiği gibi, İtalya’nın NATO nezdinde günde ortalama 100 milyon Euro’ya çıkma sözü verdiği rakamdır. Canlandırma Fonu’nun büyük bir bölümünün bu amaçla tahsisi, İtalya’nın bu düzeye ulaşmasını sağlayacaktır.

Recovery Fund’un askeri dilimini artırması için hükümete baskı yapan savaş endüstrilerinin başında, Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın % 30 hissesine sahip olduğu Leonardo şirketi gelmektedir. Leonardo, aynı Leonardo’nun Cameri tesisiyle birlikte üretimine katıldığı, F-35’in kurucusu Lockheed Martin’in başkanlığındaki devasa ABD askeri-sınai kompleksine entegre edilmiştir. Leonardo kendisini, « yurttaşları koruma » misyonuyla « Havacılık, Savunma ve Güvenlik alanında küresel bir öncü » olarak tanımlamaktadır. Şirket, savaş endüstrisinin gelecekte daha hızlı « canlanması » için Canlandırma Fonu’ndaki hayati kaynakları yurttaşlardan geri almak için nüfuzunu ve gücünü kullanarak bunu nasıl tasarladığını göstermektedir.

Bedeli her zaman tarafımızdan ödenecek olan bu kaynakların üzerine faiz de eklenecektir. Böylelikle bir savaş geleceğini garanti altına alarak bizi koruyacak olan « geleceğin uçağı » için gerekli bedeli de yine biz ödemiş olacağız.

Çeviri
Osman Soysal
Kaynak
Il Manifesto (İtalya)

[1«Fondi anche per la Difesa dal Recovery Fund», Giovanni Martinelli, Analisi Difesa, 25 settembre 2020.