In 2020 werd de landmobiliteit van de mensen in de Europese Unie lamgelegd door lockdowns, vooral ten gevolge van de blokkade van het toerisme. Hetzelfde gebeurde met de luchtvaartmobiliteit: volgens een studie van het Europees Parlement (maart 2021) leed deze een nettoverlies van 56 miljard euro en 191.000 directe banen, plus meer dan een miljoen in aanverwante industrieën. In 2021 belooft het herstel zeer problematisch te zijn. Slechts één sector heeft tegen de trend in zijn mobiliteit sterk vergroot: de militaire sector.
Momenteel trekken ongeveer 28.000 soldaten met tanks en vliegtuigen van het ene land naar het andere in Europa: zij zijn betrokken bij Defender-Europe 21, de grote oefening van het Amerikaanse leger (niet van de NAVO) in Europa, waaraan 25 Europese bondgenoten en partners deelnemen. Italië neemt daaraan deel, niet alleen met zijn strijdkrachten, maar ook als gastland. Tegelijkertijd staat de NAVO-oefening Steadfast Defender op het punt te beginnen, waarbij meer dan 9.000 Amerikaanse en Europese soldaten worden ingezet, waaronder Italiaanse soldaten. Het is de eerste grootschalige test van de twee nieuwe NAVO-commando’s: Het Joint Force Command, met zijn hoofdkwartier in Norfolk (VS), en het Joint Support Command met zijn hoofdkwartier in Ulm (Duitsland). De "opdracht" van het Norfolk-commando is "de Atlantische routes tussen Noord-Amerika en Europa te beschermen", die volgens de NAVO door Russische onderzeeërs zouden worden bedreigd; de "opdracht" van het Ulm-commando is "de mobiliteit van de troepen over de Europese grenzen te waarborgen om een snelle versterking van het bondgenootschap aan het oostfront mogelijk te maken", dat volgens de NAVO door Russische strijdkrachten zou worden bedreigd.

Voor deze tweede "missie" speelt de Europese Unie een belangrijke rol, aangezien het Amerikaanse leger heeft verzocht om de instelling van "een militair Schengengebied". Het actieplan voor militaire mobiliteit, dat de Europese Commissie in 2018 heeft gepresenteerd, voorziet in het aanpassen van "infrastructuren (bruggen, spoorwegen en wegen) die niet geschikt zijn voor het gewicht of de omvang van zware militaire voertuigen". Als een brug bijvoorbeeld het gewicht van een tankkolom van 70 ton niet kan dragen, moet zij worden versterkt of herbouwd. Nadat de EU-ministers van Defensie (Lorenzo Guerini voor Italië) een eerste bedrag van ongeveer 2 miljard euro voor dit doel hadden uitgetrokken, in de vorm van overheidsgeld dat in mindering is gebracht op de sociale uitgaven, besloten zij op 8 mei de Verenigde Staten, Canada en Noorwegen bij het militaire mobiliteitsplan van de EU te betrekken. Secretaris-generaal Stoltenberg van de NAVO, die bij de vergadering aanwezig was, benadrukte dat "bondgenoten van buiten de EU een essentiële rol spelen bij de bescherming en verdediging van Europa". Op deze manier neemt de NAVO (21 van de 27 EU-landen zijn lid van de NAVO), na de EU te hebben opgedragen de herstructurering van de Europese infrastructuur voor militaire doeleinden uit te voeren en te betalen, in feite het beheer van de "Militaire Schengenruimte" over.

In de tot paradeplaats omgevormde Europese regio wordt de aanpassing van de infrastructuur aan de mobiliteit van de strijdkrachten van de VS en de NAVO getest tijdens oorlogstests, die "de inzet van land- en zeestrijdkrachten van Noord-Amerika naar het Zwarte-Zeegebied" omvatten. Zij dienen - de woorden van Stoltenberg citerend - om "aan te tonen dat de NAVO het vermogen en de wil heeft om alle bondgenoten tegen elke dreiging te beschermen". Het soort "dreiging" werd ook verklaard door de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7 (Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Italië en Japan), die op 5 mei in Londen bijeenkwamen. De zeven ministers (Luigi Di Maio voor Italië) beschuldigden Rusland van "onverantwoordelijk en destabiliserend gedrag, illegale annexatie van de Krim, het opstellen van een legermacht aan de grens met Oekraïne, het gebruik van chemische wapens om tegenstanders te vergiftigen, kwaadwillige activiteiten om het democratische systeem van andere landen te ondermijnen, het bedreigen van de op regels gebaseerde internationale orde" [1]. Het feit dat de G7 deze beschuldigingen formuleerde met dezelfde woorden die door het Pentagon werden gebruikt en door de NAVO werden herhaald, bevestigt het bestaan van dezelfde matrix in de strategie van spanning die Europa in een steeds gevaarlijker situatie duwt.

Vertaling
Martien van den Hurk
Bron
Il Manifesto (Italië)

[1G7 Foreign and Development Ministers’ Meeting Communiqué”, #4, Voltaire Network, 5 May 2021.