Kremlin, 2 Temmuz 2021’de yeni Ulusal Güvenlik Stratejisini yayınladı (aşağıdan bağlantıdan indirilebilir). Söz konusu belge 6 yıldan beri değiştirilmemişti.

Kremlin, başta ABD ve müttefiklerinden olmak üzere, oluşan her türlü tehdidi inceliyor. Bunların her biri için geliştirilecek yanıtları tanımlıyor.

Bu belge ilk kez devletler, STK’lar ve terör örgütleri tarafından « Rusya’nın geleneksel manevi, ahlaki, kültürel ve tarihi değerlerine » yönelik olarak gerçekleştirilen saldırıları içermektedir. Bu saldırılar « Rusya Federasyonu halklarının gelenekleri, inançları ve kanaatleriyle çelişen sosyal ve ahlaki tutumları yayarak bireysel, kolektif ve kamu bilinci üzerinde bilgilendirici ve psikolojik bir etkiye sahiptirler ».

Çeviri
Osman Soysal

titre documents joints


(PDF - 4.2 Mio)