De Oekraïense wet nr. 7214 "betreffende het verbod op propaganda van het Russische totalitaire naziregime; de gewapende agressie van de Russische Federatie als terroristische staat tegen Oekraïne; en de symbolen van de militaire invasie van het Russische totalitaire naziregime in Oekraïne" is op 22 mei 2022 in werking getreden. Het voorziet in de inbeslagneming van de bezittingen van alle personen die ervan worden beschuldigd Rusland te steunen (d.w.z. bijna de gehele bevolking van Donbass). Deze maatregel geldt ook voor degenen die het Banderisme gelijkstellen met het nazisme.

Stepan Bandera zag toe op de moord op 1,6 miljoen Oekraïners, waaronder meer dan 1 miljoen Joden, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij werd niet berecht in Neurenberg omdat hij na de Gestapo al bij de CIA was aangenomen. Deze misdadiger tegen de menselijkheid werd door president Viktor Joesjtsjenko uitgeroepen tot "held van de natie" [1].

Rusland heeft als niet-onderhandelbare voorwaarde voor vrede gesteld dat de monumenten ter nagedachtenis aan Stepan Bandera worden vernietigd en dat openbare gebouwen met zijn naam worden hernoemd. President Vladimir Poetin heeft zich ten doel gesteld dat zijn leger "Oekraïne denazificeert".

Bovendien is een wetsontwerp (nr. 7314) in behandeling dat beoogt het Oekraïense staatsburgerschap af te nemen van alle burgers die, na te zijn gemobiliseerd, hetzij het mobilisatiebevel hebben geweigerd hetzij zijn geëxpatrieerd. Deze bepaling is in strijd met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Het wetsvoorstel is opgesteld door een parlementslid uit de Donbass, Dmytro Lubinets. Hij heeft eerder al een door de Europese Unie geëiste anticorruptiewet door het Constitutionele Hof laten intrekken.

Vertaling
openbaararchief.nl

[1« Oekraïne: de Tweede Wereldoorlog wordt voortgezet», door Thierry Meyssan, Voltaire Netwerk, 26 april 2022.