محکمه انتخاباتی هندوراس در مورد اعلام پیروزی خوان اورلاندو هرناندز (حزب ملی) با 34 در صد آرا در برابر کسیومارا کاسترو (حزب آزادی) با 29 در صد آماده گی میگیرد. هم از لحاظ مشاهده تظاهرات قبل از انتخابات و هم از لحاظ نظر سنجی ها، این مسئله غیر قابل انتظار بود.

کسیومارا کاسترو همسر مانوئل زیلایا رییس جمهور مترقی سابق است که در اثر یک کودتای سازمان یافته از جانب ساود کوم (فرماندهی مرکزی ایالات متحده در آمریکای لاتین) با همکاری اسراییل در سال 2009 از میان برداشته شد. او اعلان کرد که به روز جمعه آینده در مورد جریان انتخابات تماس خواهد گرفت.

محکمه انتخاباتی پس از دیدار با لیزا ج. کوبیسکه سفیر ایالات متحده، بی نظمی های متعددی را تثبیت نموده است، اما به عقیده وی این تا آن حدی نیست که نتایج رای گیری را زیر سوال برد. ناظران سازمان دولتی آمریکا و اتحادیه اروپا، به نوبه خود، نتایج این رای گیری را قبلا معتبر شمردند.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی