رئیس جمهور ونزوئلا نیکولاس مادورو و رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی در ۱۱ ماه ژوئن توافق نامه ی همکاری بسیار مهمی را با یکدیگر امضا نمودند .

دو کشور قصد دارند با دور زدن تحریم های یک جانبه ی ایالات متحده در ارتباط با حوزه ی نفتی و پتروشیمی- علوم و تکنولوژی – کشاورزی – گردش گری و فرهنگ
عملیاتی را

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian