Anzer (بنا بر سازمان علوم کامپیوتری ( آنزر
سازمان امنیت ملی ایالات متحده از ماه مه ۲۰۲۲، تعداد ۹۷ میلیارد فیش و ۱۲۴ میلیارد مکالمات تلفنی را ضبط کرده است.
Tailored Access Operations (TAO)این موضوع توسط
NOPEN که توسط دستگاه مخفی
فاش گردید و چین توانست یک ماه پیش این اطلاعات را بدست آورد . موسسه ی ( تاوو) حدود هزار تکنیسین در اختیار دارد .

سازمان امنیت ملی ایالات متحده وعضو ( شبکه ی پنج چشم ) می باشد و این اطلاعات قابل پی گیری در کشورهای استرالیا – کانادا- زلاند نو – و انگلستان
می باشند

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian