یادداشت های ۹ ماه جون سال ۱۹۹۶ در واشنگتن میان دیپلماتی با نام ( دور گلد) به هنگام گفتگو با نخست وزیر اسرائیل بنیامین ناتانیاهو و بیل کلینتون توسط آرشیو دولتی اسرائیل فاش گردید .

دور گلد توضیح می دهد نقطه نظر ازحاق رابین که ( به قتل رسید ) چه بوده است . او حاضر شد به کلینتون اجازه بدهد منطقه ی ( جولان ) در عوض گارانتی صلح، به سوریه واگذار شود . ناتانیاهو در این ارتباط مخالفت نکرد اما گذاشت تا کلینتون تصور کند او این پیشنهاد را پذیرفته .

در واقع اهود باراک نخست وزیر بعدی که با کلینتون و حافظ اسد پیمانی برگرداندن جلولان را در ژنو منعقد نمود . اما زمانی که به اسرائیل بازگشت به علت نامعلومی نظر خود را تغییر داد .
منابع

«The Newly Declassified Revelations About Netanyahu, Clinton and Syria’s Assad», Amir Oren, Haaretz, May 30, 2022.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian