به گفته ی تیم استیوارت ( در تصویر بالا ) مدیر
US Oil and Gas Association
بحران انرژی که هم اکنون در ایالات متحده پدید آمده ازنیم قرن گذشته بی سابقه بوده است .
قیمت دیزل و بنزین به بالاترین درجه رسیده و استوک ها نیز به پایین ترین درجه.

اتحادیه ی فوق خاطر نشان ساخته دولت بایدن هیچ استراتژی برای حل این بحران ندارد و کلیه ی تصمیمات این دولت بر خلاف خواسته های افراد متخصص گرفته می شود .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian