ویکتور یانوکوویچ رییس جمهور اوکراین بتاریخ 11 مارچ 2014 از شهر رستوف بر دون (روسیه) به مدت 10 دقیقه در برابر رسانه ها توضیحات ارایه نمود. او به پرسش های خبرنگاران حاضر در نشست، پاسخ ارایه نکرد.

پس از یاد دهانی آنکه نامبرده کماکان یگانه نماینده قانونی دولت و سر قوماندان اعلی (فرمانده کل) نیروهای مسلح کشور خویش میباشد، کودتای انجام شده را محکوم کرد.

او گفت: « مردان نقاب دار (...) در شهر ها گشت میزنند، هرج و مرج که مردم اوکراین قربانی آن میباشند روز افزون شده است. آنها افسران بلند رتبه اردو (ارتش)، آنهای که بر ضد استفاده از نیروهای مسلح اوکراین در مقابل غیر نظامیان در جنوب شرق کشور ایستاده گی میکنند، را از وظایف سبک دوش میکنند. فکر کنید ! آنها میخواهند نیروهای مسلح را زیر پرچم باندیره (همکاران نازی ها در هنگام جنگ جهانی دوم، یادداشت هیئت تحریر) قرار دهند و یک جنگ داخلی را مشتعل سازند ».

او انتخابات ریاست جمهوری اوکراین، مورخ 25 ماه می، را غیر قانونی خواند، اما در مورد انتخابات حق خود ارادیت شبه جزیره کریمیه، تماس نگرفت.

در اخیر، او اضافه کرد که « قوانین ایالات متحده ارایه امداد مالی به دولت های کشورهای را که رییس جمهور قانونی آنها از راه کودتای مسلحانه و یا هر عمل غیر قانونی دیگر برکنار ساخته شده باشد، ممنوع قرار داده است. من به کانگرس، به مجلس سنا و دادگاه عالی، به منظور راه اندازی یک ارزیابی حقوقی بر تمام اعمال دولت این کشور، مراجعه میکنم. بر مبنای قوانین خود تان، شما مجوز ارایه کمک مالی به باند ها را ندارید. »

از قول منابع روسیه، گفته شده که رییس جمهور یانوکوویچ در این هفته قربانی یک حمله قلبی شده است.