ولترشبکه

اسراییل برای قطع مذاکرات با فلسطینی ها آماده گی میگیرد

+

در آغاز مذاکرات راه اندازی شده توسط جان کری، اسراییلی ها پذیرفته بودند تا به تعداد 104 تن از زندانیان فلسطینی را در چهار مرحله آزاد سازند که اخرین آن بتاریخ 31 مارچ سال 2014 در نظر گرفته شده بود.

اما تل ابیب آرزو نداشت تا بدون در نظر گرفتن تقاضای آخرین دقایق خویش، به وعده خویش وفا کند. عملا مذاکرات متوقف خواهند شد و تزیپی لیفنی از وظیفه خویش به عنوان وزیر مامور این مذاکرات استعفا خواهد داد.

در این حال، جان کری وزیر خارجه، به منظور متقاعد کردن حکومت نتانیاهو برای آزاد کردن زندانیان، وارد اورشلیم شد.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.