اسرائیل بمباران ساختمان خبرگذاری الاقصا را توجیه کرد چرا که به حماس تعلق داشت.

این ساختمان به مرکز خبری الاقصا ، مرکز خبر الجزیره قطر و آسوشیتد پرس ایالات متحده تعلق داشت همچنین مقر اطلاعات نظامی حماس نیز بود . زمانی که آسوشیتد پرس به اسرائیل اعلام کرد که از وجود این مرکز نظامی بی اطلاع بوده ، بلافاصله اسرائیل این مرکز خبری را متهم ساخت که به همسایه های خود بی توجه است .

اسرائیل تا کنون شواهدی از وجود مقر نظامی در این ساختمان ارائه نداده است .

به هر حال نابود سازی مراکز خبری جزو جنایات جنگی به حساب می آید .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian