Suriye Ulusal Konseyi daha sonra da Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Georges Sabra, o dönem Dışişleri Bakanı olan Laurent Fabius ile birlikte

Suriye Ulusal Konseyi daha sonra da Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Georges Sabra, o dönem Dışişleri Bakanı olan Laurent Fabius ile birlikte

Lyndon Johnson ve Richard Nixon’un Başkanlık dönemlerinde CİA, dünyanın her yerinde komünist militanlar ayartmış ve bunları Moskova ve Pekin’e karşı kullanmıştır. Lübnan iç savaşında da Riyad el-Türki de bu kapsamda, aralarında Georges Sabra ve Michel Kilo’nun da bulunduğu elliye yakın militanla birlikte Lübnan Komünist Partisi’nden ayrılmıştır.

Yalnız kalmamayı başaran bu kişiler, ABD’deki küçük bir aşırı sol parti olan Social Democrats USA ile temas kurmuşlar ve bu partiye bağlanmışlardır.

Müslüman Kardeşlerin terörist kampanyasıyla 1978 ila 1982 yılları arasında Suriye’nin tanık olduğu « kurşuni yıllar » boyunca, Georges Sabra ve Michel Kilo, Social Democrats USA’nın lideri Carl Gershman tarafından bu cemaati desteklemekle görevlendirilmişlerdir. Dünya Devrimi sürecinin başladığını ve Müslüman Kardeşlerin proletaryanın öncüsü olduğunu ve « Büyük Gece »nin ABD sayesinde geleceğini belirten bir metin yayınlamışlardır. Bunun sonucunda teröristlerle bağlantıları gerekçesiyle tutuklanmışlardır.

Başkan Reagan 1982 yılında, « Beş göz »deki ortakları, yani Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık ile birlikte, komünist Devletlerde ülke içinde muhalefeti desteklemekle görevli yeni bir istihbarat örgütü olan National Endowment for Democracy (NED)’yi kurar.

Bu yeni hükümetlerarası örgüte « STK » görünümü verir ve federal hükümet tarafından değil, Dışişleri Bakanlığının bütçesi dahilinde Kongre tarafından doğrudan finanse edilmesini sağlar. Örgütün yönetimini Carl Gershman’a emanet eder.

Troçkist Partinin militanları, aşırı soldan Cumhuriyetçi Partinin sağına yaptığı yolculuğunda Gershman’ı izlerler. Bunların arasında, tarihe daha sonra « yeni muhafazakarlar » olarak geçecek olan Siyonist Commentary dergisinde çalışan bir grup gazeteci ve geleceğin Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz de bulunmaktadır.

Bu Sovyet karşıtı aşırı solla ABD emperyalizminin buluşma noktası « küresel devrim » kavramı çevresinde gerçekleşir. Troçkistler, Washington ve müttefiklerine karşı değil de Sovyetlere karşı olduktan sonra buna ulaşmak için her şeyi yapmaya hazırdır.

Biri sendikalar, diğeri işverenler, üçüncüsü sol partiler ve dördüncüsü de sağ partiler için olmak üzere, NED’in dört kolunu oluştururlar. Böylece dünyanın neresinde olursa olsun her türlü toplumsal ya da siyasal kesimi destekleme imkanını bulurlar.

Günümüzde, sağ siyasi partileri yoldan çıkarmaya yönelik kol olan İnternational Republicain İnstitute (İRİ), aynı zamanda hem muhalefet milletvekili, hem de muhalefet ettiği yönetimin memuru olan senatör John McCain tarafından yönetilmektedir. Sol siyasi partilere yönelik kol olan National Democratic İnstitute (NDİ), eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright tarafından yönetilmektedir.

« Arap Baharının » hazırlanması sırasında, Arap aşırı solu Müslüman Kardeşler ile çalışmaya devam eder. Daha sonra Cumhurbaşkanı olacak Munsif Marzuki ya da Suriye Ulusal Konseyi Başkanı Burhan Galyun gibi. Böylece bu büyük laik şahsiyet, Katar’da sürgünde olan İslami Selamet Cephesi’nin önderi Cezayirli Abbassi Madani’nin söylevlerini kaleme almıştır.

Bu aşırı solun söylemi, Kral Selman’ın Suudi Arabistan’ı ya da Devlet Başkanı Esat’ın Suriye’si olsun, bütün Arap Devletlerinin birbirine denk olduğu inanışı gibi amalgamlar üzerine kuruludur. Bunlar sadece Washington ve Tel Aviv hükümetlerine saygı duymaktadırlar.

Bugün, Galyun, Sabra ve Kilo, sözde « Suriye Devriminin » tek sol güvenceleridir. Bu, insanlığın değil ama dünyanın ABD ve İsrail egemenliği altına girmesi sürecinin hizmetinde olan sahte bir soldur.

Çeviri
Osman Soysal