Aleksey Navalniy yolsuzluk ve göçe karşı çıkıyor. Vladimir Putin’e karşı ırkçı örgütlerle kol kola mücadele ediyor.

Polisin biri küçük bir koçbaşıyla evin kapısını patlatırken, içeriye giren bir diğer polis uykusundan fırlayan ve bir beyzbol sopasını eline geçiren adama silahını doğrultuyor ve kurşun yağmuruna tutuyor; diğer polislerin tümü ise silahlarını ellerini havaya kaldırmış olan bir çocuğa çeviriyor. Bu, Afganistan ya da Irak’taki operasyonlarda kullandıkları tekniklerin aynısını uygulayan polis teşkilatı içerisinde istihdam edilmiş eski askerler tarafından gerçekleştirilen « tutuklamaların » neden olduğu « kan girdabından » söz eden New York Times tarafından bir hafta önce yayınlanan video görüntüleriyle belgelenen, ABD’deki olağan bir « meşru » şiddet sahnesidir.

Bütün bunları ana akım medyalarımız bize göstermiyor: ama aynı medyalar izinsiz gösteri yaptığı gerekçesiyle Aleksey Navalniy’i gözaltına alan Rus polisini birinci sayfaya taşıyor. Navalniy’in ve diğer gözaltına alınanların hemen serbest bırakılmasını isteyen ABD Dışişleri Bakanına göre bu « temel demokratik değerlere sürülen kara bir lekedir ». AB’nin dış politika yüksek temsilcisi Federica Mogherini de « temel ifade, örgütlenme ve barışçıl gösteri özgürlüklerinin kullanımını engellediği için » Rus Hükümetini kınamaktadır. « Demokratik değerlerin » yeni cengaverini desteklemek için, Soğuk Savaşa özgü ses tonlarında, Rusya’ya karşı yürütülen kampanyada hepsinin birlik olduğu görülüyor.

Aleksey Navalniy kimdir? Resmi özgeçmişinde de görebileceğimiz gibi, « küresel liderler » olarak yetiştirilmeye özgü özelliklere sahip dünya çapında her yıl ancak 16 kişinin seçildiği, 2002 yılında oluşturulan « Greenberg World Fellows » programının bir fellow’u (seçilmiş üyesi) olarak ABD’nin Yale Üniversitesinde eğitilmiştir [1]. Aralarında temas halinde olan ve hepsi de Yale’daki ABD’li merkeze bağlı, halen 87 ülkeden 291 fellows’tan oluşan « dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için mücadele eden küresel liderler » şebekesine dahildirler.

Navalniy aynı zamanda, « demokrasiyi geliştirmek için » 90’dan fazla ülkede binlerce sivil toplum kuruluşunu, Kongreninki de dahil çeşitli fonlarla açıkça ya da el altından finanse eden ABD’li güçlü « kar amacı gütmeyen vakfı » National Endowment for Democracy (NED) tarafından desteklenen « Demokratik Alternatif » Hareketinin kurucularındandır [2]. CIA’nın gizli operasyonlarda kullandığı şubelerinden biri olan NED, özellikle Ukrayna’da etkinlik gösterdi ve hala da göstermeye devam ediyor. Bu ülkede (kendi yazdıklarına göre), « demokrasiye engel olan yolsuzluğa batmış bir hükümeti deviren Meydan Devrimini » destekledi. Bunun sonucunda, Meydan Darbesiyle birlikte Kiev’e, demokratik karakteri anahtar mevkileri işgal eden neo-Naziler tarafından temsil edilen, öncekinden daha çok yolsuzluk yapan bir hükümet yerleştirildi.

« İstenmeyen Sivil Toplum Kuruluşlarının » etkinliklerinin yasaklandığı Rusya’da NED, bir zamanlar SSCB üyesi olan devletleri etki alanına sokmak için saldırgan bir dış politika izlemekle suçladığı Rus Hükümetine karşı kampanyasına hiç ara vermedi. Bu suçlama aynı zamanda ABD/NATO’nun Rusya karşıtı stratejisine temel oluşturmaktadır. Artık pekiştirilmiş olan teknik « turuncu devrimler » tekniğidir: dışarıdan siyasi ve askeri baskı artarak gelişirken, devleti içeriden zayıflatmak için, hükümet karşıtı bir isyanı kışkırtmak için gerçek ya da uydurma yolsuzluk olayları ya da memnuniyetsizlik yaratacak başka nedenlere dayanmak. Yale’de güçlülerin suiistimali karşısında zayıfların savunucusu avukat olarak uzmanlaşan Aleksey Navalniy’in etkinliği bu kapsam içerisinde yer alıyor.

Çeviri
Osman Soysal
Kaynak
Il Manifesto (İtalya)

[1Bay Navalny, bu programa ileride ABD’nin Moskova Büyükelçisi olacak olan Michael McFaul’in himayesinde alınacaktır.

[2« CIA’nin yasal penceresi NED », yazan Thierry Meyssan, Çeviri Osman Soysal, Оdnako (Rusya), Voltaire İletişim Ağı, 16 Ağustos 2016.