Birleşmiş Milletler Örgütü (gerçekte Jeffrey Feltman’ın siyasi işler müdürlüğü) Crans-Montana’da (İsviçre) Kıbrıs Barış konferansını düzenledi. Konferans 6 Temmuz 2017’de Kıbrıs tarafının « uzlaşmayı » reddetmesi sonucunda başarısızlıkla sonuçlandı.

İlk kez düzenlenen bu konferans aşağıdaki tarafları bir araya getirdi:
 Kıbrıs Cumhuriyeti
 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Konferansa ayrıca,
 Birleşmiş Milletler Örgütü
 Uluslararası Para Fonu
 Avrupa Birliği
 Yunanistan
 Birleşik Krallık
 Türkiye katıldı.

Konferansın amacı, 1974 yılında kuzeyinin Türkiye ve Türk Ordusu tarafından işgal edilmesi sonrasında adanın yeniden birleşmesini sağlamaktı [1]. Kıbrıs Cumhuriyeti uluslararası hukuktan doğan hakkından hareketle, ön koşul olarak işgal birliklerinin geri çekilmesini ileri sürerken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk birliklerine hiçbir şekilde dokunulamayacağını ifade etti. Durum böyle olunca bu toplantının hiçbir şekilde başarılı olma şansı yoktu.

BM, IMF, AB, Birleşik Krallık ve Türkiye, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Níkos Anastasiádis üzerinde, yurttaşları yerine büyük güçler tarafından belirlenen mutabakatı kabul etmesi için sürekli olarak kişisel bir şantaj yürüttüler [2].

Kıbrıs, adanın kuzeyine tamamen sessiz kalan « barışın gücü » Avrupa Birliğinin üyesidir.

Türkiye, Kuzey Kıbrıs’ı, Kuzey Suriye’yi ve Kuzey Irak’ı büyük bir cezasızlık içerisinde gayrimeşru olarak işgal etmektedir.

Çeviri
Murat Özdemir

[1« Pas de paix durable à Chypre sans renonciation à l’hégémonie turque » (Türk hegemonyasına son vermeden Kıbrıs’ta sürdürülebilir barış olamaz), yazan Marios L. Evriviades, Tercüme Gérard Jeannesson, Voltaire İletişim Ağı, 12 Nisan 2014.

[2Kıbrıs NATO üyeliğine davet ediliyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 13 Mayıs 2016.