مو سوشوآ ( در تصویر بالا )‌معاون حذب رهایی ملی کامبوج ، پس از آنکه کم سوخا رئیس حذب به اتهام ٬٬ خیانت و جاسوسی ٬٬ دستگیر شد ، از این کشور گریخت.

بنا به گفته ی وی ، هان سن ، نخست وزیر کامبوج که از ۳۲ سال پیش در راس قدرت می باشد ، در حال تدارک انتخابات سال ۲۰۱۸ بوده است و احذاب مخالف را سرکوب می کرده .

در مجموع حدود ۳۲ نماینده ی مجلس از یک ماه پیش از این کشور گریخته اند .

کم سوخا ، ۵ -ام ماه سپتامبر دستگیر شده بود . دولت ویدیویی را از وی منتشر ساخت که مربوط به ۴ سال گذشته بود ، و نشان می داد که او در استرالیا مدعی شده با کمک ایالات متحده قدرت را بدست خواهد گرفت .

دولت کامبوج همچنین روزنامه ی انگلیسی زبان Cambodia Daily را تعطیل کرده و آنتن مخابراتی دو رادیوی دولتی ایالات متحده را با نام های Radio Free Asia - Voice of America را بسته است . هم چنین مسئولین انستیتوی دمکراتیک ملی را که شاخه ای از حذب دمکرات به رهبری مادلن آلبرایت می باشد NED/CIA ، از این کشور اخراج کرده است .

کامبوج ، تایلند و برمه در حال حاضر دچار بحران سیاسی می باشند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian