گفتگوها در ارتباط با برکسیت از تاریخ ۸ ماه نوامبر ۲۰۱۷ مسدود شده اند . مرافعه بر سر مرزهای ایرلند می باشد .

مسئله ی ایرلند در سال ۱۹۹۸ به راه حلی انجامید که در آن آزادی رفت و آمد میان جمهوری ایرلند و بخش انگلیسی آن که به ایرلند شمالی معروف است انجامید : این دو کشور در آن زمان به اتحادیه ی اروپا تعلق داشتند .

طرف های مذاکره کننده انگلیسی برکسیت ، خواهان برقراری مجدد مرز میان این دو کشور می باشند ، که در این صورت قرار داد ۱۹۹۸ منتفی خواهد شد و بار دیگر جنگ را به این منطقه باز خواهد گرداند .

طرف های مذاکراه کننده اتحادیه ی اروپا پیشنهاد داده‌اند تا مرز اقتصادی اتحادیه به صورتی ترسیم شود که میان دو کشور ایرلند فاصله نیاندازد بلکه مرزی آبی میان جزیره ی ایرلندی و انگلستان باشد ، تا به این‌گونه بتوانند اداره ی اقتصادی ایرلند شمالی راتحت کنترل خود داشته باشند ؛ اما این پروژه ای نیست که پادشاهی انگلستان بتواند آن را بپذیرد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian