Voltaire Netwerk
« De Kunst Van Oorlog »

Israël, bevoegd om te doden

Gedurende de zevenjarige oorlog tegen Syrië, kwam Israël voortdurend in het geheim tussenbeide en verleende luchtsteun aan de jihadisten in hun pogingen om de Republiek omver te werpen. Sinds eind 2018 heeft Tel-Aviv zijn tactiek veranderd en gaat het nu door met enorme bombardementen die ze niet langer verbergen. Hun doel is om Iraanse doelen te raken, met de stilzwijgende instemming van Rusland. Deze Iraanse doelen lijken echter niet meer dan anekdotisch te zijn. Tegelijkertijd blijft Israël, nadat het een akkoord heeft bereikt met de leiders van Hamas, wie ze via Qatar openbaar financieen, doorgaan zijn oorlog voeren tegen de burgers van Gaza.

| Rome (Italië)
+
JPEG - 36.6 kB

«Met zijn totaal onverwachte actie, heeft Israël aanvallen op militaire doelen in Syrië geprovoceerd, en heeft de Syrische autoriteiten gewaarschuwd om geen wraak te nemen op Israël» - dit was hoe de Italiaanse media de Israelische aanval van gisterenn met kruisraketten en slimme bommen in Syrie meldden. «Dit is een boodschap aan de Russen, die samen met Iran het overleven van Assad’s machtsstructuur mogelijk maken», becommentarieerde de Corriere della Sera.

Niemand vraagt zich af welk «recht» Israël heeft om een soevereine staat aan te vallen om een overheid op te dringen die het zou moeten hebben, na acht jaar waarin de VS, de NAVO en de Golf monarchieën geprobeerd hebben om het te vernietigen met Israël, zoals zij in 2011 deed met de staat Libië.

Niemand is geschokt door het feit dat deze Israëlische luchtaanvallen, op zaterdag en maandag, tientallen doden hebben veroorzaakt, waaronder minstens vier kinderen, en ernstige schade hebben toegebracht aan de internationale luchthaven van Damascus. Aan de andere kant werd er veel gesproken over het feit dat het skiresort van de berg Hermon (geheel bezet door Israël met de Golan-hoogten) wijselijk een dag lang gesloten was gebleven, wat veel ongenoegen veroorzaakte bij groepen vakantiegangers.

Niemand lijkt zich zorgen te maken over het feit dat de intensivering van Israëlische-aanvallen in Syrië, onder het voorwendsel dat het wordt gebruikt als lanceerplatform voor Iraanse raketten, is begonnen met de voorbereidingen voor een grootschalige oorlog tegen Iran, gepland met het Pentagon , waarvan de gevolgen catastrofaal zouden zijn.

Het Amerikaanse besluit om zich terug te trekken uit de Iraanse nucleaire deal - een overeenkomst die Israël heeft gedefinieerd als «de overlevering van het Westen aan de As van het Kwaad geleid door Iran» - heeft een uiterst gevaarlijke situatie veroorzaakt, en niet alleen voor het Grotere Midden-Oosten. Israël, de enige kernmacht in het Grotere Midden-Oosten - en niet-ondertekenaar van het non-proliferatieverdrag, dat echter wel door Iran is gevalideerd - heeft momenteel 200 kernwapens naar Iran gericht (zoals gespecificeerd door de Amerikaanse ex-minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell in maart 2015). Van de verschillende vectoren voor kernwapens bezit Israël een primair squadron F-35A-jagers, dat operationeel werd verklaard in december 2017.

JPEG - 29.6 kB

Israël is niet alleen het eerste land dat het nieuwe vijfde generatie gevechtsvliegtuig koopt van het Amerikaanse Lockheed Martin, maar met zijn eigen militaire industrie speelt het een belangrijke rol in de ontwikkeling van gevechtsvliegtuigen. Afgelopen december begon Israël Aerospace Industries met de productie van vleugelcomponenten die de F-35 onzichtbaar maken voor radar. Dankzij deze technologie, die ook zal worden toegepast op de Italiaanse F-35’s, versterkt Israël de aanvalscapaciteiten van zijn kernwapens, geïntegreerd in het elektronische systeem van de NAVO via het «Programma van individuele cooptatie met Israël».

Maar we vinden hier niets van terug in onze medias, net zoals we niets vinden over het feit dat, net als de slachtoffers veroorzaakt door de Israëli-aanval in Syrië, er, veel talrijkere, door de Israëlische embargo tegen de Palestijnen zijn geweest in de Gazastrook. Daar, vanwege de blokkade die door de Israëlische-regering was afgekondigd betreffende internationale fondsen die bestemd waren voor gezondheidsfaciliteiten in de Strook, moesten zes van de dertien ziekenhuizen, waaronder de twee pediatrische ziekenhuizen Nasser en Rantissi, op 20 januari worden gesloten vanwege het gebrek aan brandstof die nodig is voor de productie van elektrische energie. In de Gazastrook is de netwerkdistributie van elektriciteit uiterst sporadisch.

We kunnen niet zeggen hoeveel slachtoffers veroorzaakt zullen worden door de doelbewuste sluiting van de ziekenhuizen in Gaza. In elk geval zullen we geen relevante informatie vinden in onze media, die echter breeduit de verklaring van vice-premier Matteo Salvini naar aanleiding van zijn recente bezoek aan Israël uitzond - «Ik verplicht mij in te zetten voor het recht op veiligheid voor Israël, een bolwerk van democratie in het Midden-Oosten ».

Vertaling
Martien van den Hurk

Bron
Il Manifesto (Italië)

Artikelen onder de Creative Commons licentie

U kunt de artikelen van het Voltaire Netwerk vrij reproduceren op voorwaarde de bron te vermelden en ze niet te veranderen noch ze voor commerciële doeleinden te gebruiken (licentie CC-BY-NC-ND)

Het Voltaire Netwerk ondersteunen

U gebruikt deze site waar uw kwaliteits-analyses vindt die u helpen uw opvatting van de wereld te smeden. Deze site kan zonder uw financiële steun niet voortbestaan.
Helpt ons met een bijdrage.

Hoe aan het Voltaire Netwerk deel te nemen ?

De animators van het netwerk zijn allen vrijwilligers.
- Vertalers op beroepsniveau: u kunt aan het vertalen van de artikelen deelnemen.

70ste Verjaardag van de Volks Republiek China: het Wissen van de Geschiedenis
«De Kunst van Oorlog»
70ste Verjaardag van de Volks Republiek China: het Wissen van de Geschiedenis
door Manlio Dinucci, Voltaire Netwerk
 
Hongkong, het Verdrag van Nanjing Keert Terug
“De kunst van de oorlog”
Hongkong, het Verdrag van Nanjing Keert Terug
door Manlio Dinucci, Voltaire Netwerk
 
Amazone, de Brandstichters Schreeuwen "Vuur"
“De kunst van de oorlog”
Amazone, de Brandstichters Schreeuwen "Vuur"
door Manlio Dinucci, Voltaire Netwerk
 
Onder het "schild" van Amerikaanse nucleaire wapens in Europa
“De kunst van de oorlog”
Onder het "schild" van Amerikaanse nucleaire wapens in Europa
door Manlio Dinucci, Voltaire Netwerk
 
Het Amerikaanse model voor een "soevereine" regering
“De kunst van de oorlog”
Het Amerikaanse model voor een "soevereine" regering
door Manlio Dinucci, Voltaire Netwerk
 
De NAVO kweekvijver voor neo-Nazis in Oekraïne
“De kunst van de oorlog”
De NAVO kweekvijver voor neo-Nazis in Oekraïne
door Manlio Dinucci, Voltaire Netwerk