Militaire militaire uitgaven - volgens de schattingen van SIPRI, op 29 april [1] - overschreden 1.800 miljard dollar in 2018, met een reële stijging van 76% in vergelijking met 1998. Volgens deze schatting besteedt de wereld ongeveer 3, 5 miljoen dollar per minuut aan wapens en legers.

Op de eerste plaats vinden we de Verenigde Staten, met een uitgave van 649 miljard dollar in 2018. Dit cijfer vertegenwoordigt de begroting van het Pentagon, inclusief de oorlogshandelingen overzee, maar het vertegenwoordigt niet de volledige militaire uitgaven van de Verenigde Staten. We moeten andere posten van militaire aard toevoegen. Het Department of Veterans Affairs (of VA) van de Verenigde Staten, dat zorgt voor het gepensioneerd militair personeel , had in 2018 een budget van 180 miljard dollar.

De Intelligence Community, samengesteld uit 17 agentschappen (waarvan de meest bekende de CIA is), meld een budget van 81,5 miljard dollar, wat echter slechts het topje is van de ijsberg van zijn werkelijke uitgaven voor geheime missies.

Het Department of National Security besteedde in 2018 70 miljard dollar, vooral om «onze financiële infrastructuur en onze belangrijkste leiders te beschermen met onze geheime diensten».

Het ministerie van Energie heeft 14 miljard dollar uitgegeven, wat overeenkomt met de helft van het budget, voor het onderhoud en de modernisering van het Amerikaanse nucleaire arsenaal.

Rekening houdend met deze posten en enkele andere, stegen de Amerikaanse militaire uitgaven in 2018 tot ongeveer 1.000 miljard dollar. In de jaarlijkse uitgaven pro capite, is dat het equivalent van 3.000 (drieduizend) dollar per burger van de Verenigde Staten. Militaire uitgaven zijn de belangrijkste oorzaak van het federale tekort, dat is gestegen tot 1.000 miljard en snel toeneemt. Samen met andere factoren zwelt het de Amerikaanse overheidsschuld op, dat in 2019 tot meer dan 22.000 miljard dollar is gestegen, met een jaarlijkse rente van 390 miljard die in 2025 zal verdubbelen.

Het systeem staat op de hegemonie van de dollar, waarvan de waarde niet bepaald wordt door de reële economische capaciteit van de Verenigde Staten, maar door het feit dat dit het belangrijkste geld is van de valutareserves en de internationale kosten van grondstoffen. Hierdoor kan de Federal Reserve duizenden miljarden dollars afdrukken waarmee het de kolossale Amerikaanse overheidsschuld financiert via financiële verplichtingen en andere titels die zijn uitgegeven door de Schatkist.

China, Rusland en andere landen twijfelen aan de hegemonie van de dollar - en daarmee de economische en politieke orde die wordt gedomineerd door het Westen. De Verenigde Staten spelen steeds vaker de oorlogskaart door 25% van hun federale begroting te investeren in de meest dure oorlogsmachine ter wereld.

De militaire uitgaven van de Verenigde Staten hebben een stuwend effect op dat van andere landen, die nog steeds op een inferieur niveau zitten. De Chinese uitgaven worden geschat door de SIPRI op 250 miljard dollar in 2018, hoewel het officiële cijfer van Beijing 175 bedraagt. De Russische uitgaven worden geschat op 61 miljard, tien keer minder dan die van de VS (alleen wat het budget van het Pentagon betreft) . Volgens dezelfde schattingen tellen zeven NAVO-landen - VS, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, Italië, Canada en Turkije - in totaal ongeveer de helft van de militaire uitgaven in de wereld.

De Italiaanse militaire uitgaven, gestegen in 2018 van de 13e naar de 11e plaats op de wereldranglijst, worden geschat door de SIPRI op 27,8 miljard dollar. Deze informatie bevestigt substantieel de schatting, inclusief andere posten dan de defensiebegroting, dat Italiaanse militaire uitgaven 25 miljard euro per jaar hebben bereikt en nog steeds stijgen.

Dit betekent dat we in een jaar (volgens de prognoses) het equivalent van vier jaar aan ’burgerinkomen’ voor militaire zaken uitgeven. In de nasleep van de VS is voor een grote toekomstige stijging besloten. Het grootste «burgerinkomen» »is nu toegewijd aan oorlog.

Vertaling
Martien van den Hurk
Bron
Il Manifesto (Italië)

[1Trends in world military expenditure, 2018, Nan Tian, Aude Fleurant, Alexandra Kuimova, Pieter D. Wezeman, Siemon T. Wezeman, Stockholm International Peace Research Institute, April 29, 2019.