Dengesini bozmak ve onu yere yıkmak için rakibi aşırı gerilmeye zorlamak: bu bir judo hamlesi değil ama binlerce uzmandan oluşan personeliyle, kendini ABD ve müttefiklerinin yöneticileri için en güvenilir küresel istihbarat ve siyasi analiz kaynağı olarak sunan, ABD’nin en etkili düşünce kuruluşu Rand Corporation tarafından Rusya’ya karşı geliştirilen plandır.

Rand Corp, stratejik cepheleşmede Sovyetler Birliği’ni kendi ekonomik kaynaklarını harcamayan zorlayarak ABD’nin Soğuk Savaş’tan galip çıkmasını sağlayan uzun vadeli stratejinin geliştirilmesine sunduğu katkıyla övünmektedir. Rand tarafından yayınlanan Overextending and Unbalancing Russia (Rusya’nın aşırı germek ve dengesizleştirmek) adlı yeni plan bu örnekten esinlenmektedir [1]. Kuruluşun analistlerine göre Rusya, bazı temel alanlarda ABD’nin güçlü rakibi olmayı sürdürmektedir. Bunun için ABD, müttefikleriyle birlikte Rusya’nın kırılganlıklarından istifade eden uzun vadeli bir bütünsel strateji izlemelidir. Böylece, her birinin ABD açısından başarı, kar, maliyet ve risk olasılıklarına işaret ederek, Rusya’yı dengesizleşmeye zorlamak üzere kullanılacak çeşitli imkanları inceleyeceğiz.

Rand’ın analistleri, yaptırımların ağırlaştırılması ve ABD’nin enerji ihracatını arttırmasıyla gelirleri azaltılabilecek petrol ve gaz ihracatına aşırı bağımlılığı nedeniyle, Rusya’nın en büyük kırılganlığının ekonomisi olduğuna inanmaktadırlar. Yerine deniz yoluyla başka ülkelerden deniz yoluyla nakledilen sıvılaştırılmış doğal gaz kullanılarak, Avrupa’nın Rus doğalgazı ithalatını azaltmasının sağlanması söz konusudur.

Zaman içerisinde Rusya’nın ekonomisine zarar vermenin bir başka yolu da, başta yüksek eğitim düzeyine sahip Rus gençleri olmak üzere, nitelikli personelin göçünü teşvik etmektir. İdeoloji ve haber alanında, iç karışıklıklar teşvik edilmeli ve eş zamanlı olarak, uluslararası toplantılardan dışlayarak ve düzenlediği uluslararası spor etkinliklerini boykot ederek, Rusya’nın ülke dışındaki imajını yıkmak gerekmektedir.

Jeopolitik alanda, Ukrayna’nın silahlandırılması, ABD’ye Rusya’nın en büyük dış kırılganlığından yararlanma imkanı tanımaktadır, ancak üstün geleceği bir büyük çatışmaya varmadan, onu baskı altında tutmak için bunun ölçülü bir şekilde yapılması gerekir.

ABD askeri alanda, Rusya karşıtı bir işlevle NATO’nun Avrupalı ülkelerinin kara güçlerinin arttırılmasıyla, düşük maliyet ve riskle yüksek yararlar sağlayabilir. ABD, özellikle Rusya’ya karşı stratejik bombardıman uçakları ve uzun menzilli taarruz füzeleriyle, hafifletilmiş risklerle büyük olasılıkla başarı ve büyük kazançlar elde edebilir.

İNF anlaşmasından çıkmak ve Avrupa’da Rusya’yı hedef alan yeni orta menzilli nükleer füzeler konuşlandırmak, yüksek başarı olasılığı sağlasa da, aynı zamanda büyük riskler de içermektedir.

Rand’ın analistleri, istenen etkiyi elde etmek için her bir seçeneğin ayar edilmesiyle, ABD ile karşı karşıya gelişinde sonuçta en büyük bedeli Rusya’nın ödeyeceği, ancak ABD’nin de onları başka hedeflere yöneltmek üzere büyük kaynaklar ayırması gerekeceği sonucuna varmaktadır. Böylece, sosyal harcamalar aleyhine, ABD/NATO askeri harcamalarının güçlü bir şekilde arttırılacağını şimdiden duyurmaktadırlar.

Derin devletin, yani sadece ABD’nin değil ama tüm Batı’nın stratejik tercihlerini belirleyen, ekonomik, mali ve askeri oligarşilerinin elinde olan gerçek iktidarın yeraltı merkezinin, en etkili düşünce kuruluşu Rand Corporation’un bizim için öngördüğü gelecek budur.

Planın öngördüğü « seçenekler », aslında fedakarlık ve risk bakımından bedelini

Çeviri
Osman Soysal
Kaynak
Il Manifesto (İtalya)

[1Overextending and Unbalancing Russia. Assessing the Impact of Cost-Imposing Options, by James Dobbins, Raphael S. Cohen, Nathan Chandler, Bryan Frederick, Edward Geist, Paul DeLuca, Forrest E. Morgan, Howard J. Shatz, Brent Williams, Rand Corporation, May 2019.