فشار برحریف و تلاش برای ایجاد عدم تعادل در او ، تنها یک حرکت ورزش های رزمی جودو نمی باشد ، بلکه طرحی است که توسط سازمان راند علیه روسیه به وجود آمده است . سازمان راند یکی از با نفوذ ترین اتاق های فکری ایالات متحده می باشد که حدود هزاران تن از نخبگان این کشور در آن همکاری دارند، و می توان آن را به صورت منبع معتبر اطلاعات جهانی و تحلیلات سیاسی ایالات متحده و متحدان این کشور قلمداد کرد .

سازمان راند افتخار می کند که توانسته استراتژی دراز مدتی را برای ایالات متحده طراحی کند تا این کشور بتواند پیروزمندانه از جنگ سرد علیه روسیه خارج شود و کشور شوروی سابق را در این جنگ استراتژیک وادار به صرف تمامی منابع اقتصادی خود نماید . بر مبنای همین طرح ، برنامه ی Overextending and Unbalancing Russiaجدیدی تحت عنوان [1]
را منتشر کرده است . بنا بر تحلیل گران این سازمان ، روسیه در چندین زمینه پیوسته دشمن قدرتمند ایالات متحده می باشد . به این جهت است که ایالات متحده باید به همراه متحدان خود استراتژی دراز مدتی را به کار بگیرد تا به این طریق نقاط ضعف روسیه را موردهدف قرار دهد . از این رو به چند طریق می خواهد تعادل روسیه را بر هم زند ، و برای این کار احتمال پیروزی ، منافع و هزینه و ریسکی را که برایش در بر خواهد داشت را مطالعه کرده .

تحلیل گران سازمان راند بر این باوراند که بزرگترین نقطه ضعف روسیه ، بخش اقتصادی این کشور می باشد ، چرا که به طور مسلم وابسته به استخراج و فروش نفت و گاز می باشد ، که با سنگین تر شدن تحریمات بر این کشور و اضافه شدن صادارات نفتی ایالات متحده ، فشار مضاعفی به اقتصاد آن وارد شده است . ایالات متحده می خواهد تا اتحادیه ی اروپا واردات گاز طبیعی خود را از روسیه به حد اقل برساند ، و آن را با گاز مایعی خود را که به وسیله ی راه های دریایی به این اتحادیه می رسد جایگزین کند .

این یکی از طرق فشار آوردن بر اقتصاد روسیه می باشد ، همچنین با حمایت از مهاجرت افراد نخبه ، به خصوص جوانانی که از آموزش بالایی برخوردار می باشند این راه را پیش گرفته . به لحاظ ایدئولوژیک و اطلاعاتی ، آنها از اعتراضات داخلی حمایت می کنند و در عین حال تصویر روسیه را در جهان مخدوش کرده اند ، به صورتی که این کشور را در شرکت در تمامی اجلاس بین المللی ، همچنین رقابت های ورزشی حذف می کنند .

به لحاظ ژئوپولیتیک ، با ارسال تجهیزات نظامی به اکراین ، به نقاط ضعف روسیه دست رسی بیشتری پیدا کرده اند و قصد دارند با فشار بر روسیه دست بالا را داشته باشند.

ایالات متحده توانسته اند با سود بال ، و ریسک کمتر ، و گسترش سازمان ناتو به کشورهای اروپایی ، علیه روسیه اقدامات نظامی خود را آغاز کند . ایالات متحده با احتساب امکانات پیروزی و منافع بیشتر ، با بمب افکن های استراتژیک و موشک های دور بردی که به سمت روسیه نشانه گرفته شده ، وارد عمل شده است .

استقرار موشک های اتمی در FNI ایالات متحده با خروج از پیمان و
اروپا که به سمت روسیه هدف گرفته شده اند ، امکان پیروزی بیشتری را برای خود احتساب کرده که در عین حال دارای ریسک بیشتری نیز هست .
گذارش گران سازمان راند به این نتیجه رسیده اند که روسیه مجبور به پرداخت بهای بیشتری در جنگ با ایالات متحده خواهد بود . و ایالات متحده و سازمان ناتو با افزودن به هزینه های نظامی و کاستن هزینه های اجتماعی در حال تحقق این هدف می باشند .

سازمان راند چنین آینده ای را برای جهانیان در نظر گرفته است . سازمانی که با نفوذ ترین اتاق فکری دولت پنهان ایالات متحده می باشد . این سازمان به صورت یک مرکز زیر زمینی به حمایت الیگارک های اقتصادی ، مالی و ارتشی حمایت می شود و استراتژی ایالات متحده و تمام دنیای غرب را طراحی می کند .

کلیه ی پیشنهاداتی که توسط این طرح پیش بینی شده است در واقع استراتژی جنگی خاصی است که بهای آن را تمام مردمان جهان با قربانی شدن خواهند پرداخت .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian
منبع
ال مانیفستو (ایتالیا)

[1Overextending and Unbalancing Russia. Assessing the Impact of Cost-Imposing Options, by James Dobbins, Raphael S. Cohen, Nathan Chandler, Bryan Frederick, Edward Geist, Paul DeLuca, Forrest E. Morgan, Howard J. Shatz, Brent Williams, Rand Corporation, May 2019.