ولترشبکه

چگونه می توان روسیه را از پای درآورد Rand Corp:

| رم (ایتالیا)
+
JPEG - 22.9 kb

فشار برحریف و تلاش برای ایجاد عدم تعادل در او ، تنها یک حرکت ورزش های رزمی جودو نمی باشد ، بلکه طرحی است که توسط سازمان راند علیه روسیه به وجود آمده است . سازمان راند یکی از با نفوذ ترین اتاق های فکری ایالات متحده می باشد که حدود هزاران تن از نخبگان این کشور در آن همکاری دارند، و می توان آن را به صورت منبع معتبر اطلاعات جهانی و تحلیلات سیاسی ایالات متحده و متحدان این کشور قلمداد کرد .

سازمان راند افتخار می کند که توانسته استراتژی دراز مدتی را برای ایالات متحده طراحی کند تا این کشور بتواند پیروزمندانه از جنگ سرد علیه روسیه خارج شود و کشور شوروی سابق را در این جنگ استراتژیک وادار به صرف تمامی منابع اقتصادی خود نماید . بر مبنای همین طرح ، برنامه ی Overextending and Unbalancing Russiaجدیدی تحت عنوان [1] را منتشر کرده است . بنا بر تحلیل گران این سازمان ، روسیه در چندین زمینه پیوسته دشمن قدرتمند ایالات متحده می باشد . به این جهت است که ایالات متحده باید به همراه متحدان خود استراتژی دراز مدتی را به کار بگیرد تا به این طریق نقاط ضعف روسیه را موردهدف قرار دهد . از این رو به چند طریق می خواهد تعادل روسیه را بر هم زند ، و برای این کار احتمال پیروزی ، منافع و هزینه و ریسکی را که برایش در بر خواهد داشت را مطالعه کرده .

تحلیل گران سازمان راند بر این باوراند که بزرگترین نقطه ضعف روسیه ، بخش اقتصادی این کشور می باشد ، چرا که به طور مسلم وابسته به استخراج و فروش نفت و گاز می باشد ، که با سنگین تر شدن تحریمات بر این کشور و اضافه شدن صادارات نفتی ایالات متحده ، فشار مضاعفی به اقتصاد آن وارد شده است . ایالات متحده می خواهد تا اتحادیه ی اروپا واردات گاز طبیعی خود را از روسیه به حد اقل برساند ، و آن را با گاز مایعی خود را که به وسیله ی راه های دریایی به این اتحادیه می رسد جایگزین کند .

این یکی از طرق فشار آوردن بر اقتصاد روسیه می باشد ، همچنین با حمایت از مهاجرت افراد نخبه ، به خصوص جوانانی که از آموزش بالایی برخوردار می باشند این راه را پیش گرفته . به لحاظ ایدئولوژیک و اطلاعاتی ، آنها از اعتراضات داخلی حمایت می کنند و در عین حال تصویر روسیه را در جهان مخدوش کرده اند ، به صورتی که این کشور را در شرکت در تمامی اجلاس بین المللی ، همچنین رقابت های ورزشی حذف می کنند .

به لحاظ ژئوپولیتیک ، با ارسال تجهیزات نظامی به اکراین ، به نقاط ضعف روسیه دست رسی بیشتری پیدا کرده اند و قصد دارند با فشار بر روسیه دست بالا را داشته باشند.

ایالات متحده توانسته اند با سود بال ، و ریسک کمتر ، و گسترش سازمان ناتو به کشورهای اروپایی ، علیه روسیه اقدامات نظامی خود را آغاز کند . ایالات متحده با احتساب امکانات پیروزی و منافع بیشتر ، با بمب افکن های استراتژیک و موشک های دور بردی که به سمت روسیه نشانه گرفته شده ، وارد عمل شده است .

استقرار موشک های اتمی در FNI ایالات متحده با خروج از پیمان و اروپا که به سمت روسیه هدف گرفته شده اند ، امکان پیروزی بیشتری را برای خود احتساب کرده که در عین حال دارای ریسک بیشتری نیز هست . گذارش گران سازمان راند به این نتیجه رسیده اند که روسیه مجبور به پرداخت بهای بیشتری در جنگ با ایالات متحده خواهد بود . و ایالات متحده و سازمان ناتو با افزودن به هزینه های نظامی و کاستن هزینه های اجتماعی در حال تحقق این هدف می باشند .

سازمان راند چنین آینده ای را برای جهانیان در نظر گرفته است . سازمانی که با نفوذ ترین اتاق فکری دولت پنهان ایالات متحده می باشد . این سازمان به صورت یک مرکز زیر زمینی به حمایت الیگارک های اقتصادی ، مالی و ارتشی حمایت می شود و استراتژی ایالات متحده و تمام دنیای غرب را طراحی می کند .

کلیه ی پیشنهاداتی که توسط این طرح پیش بینی شده است در واقع استراتژی جنگی خاصی است که بهای آن را تمام مردمان جهان با قربانی شدن خواهند پرداخت .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

منبع
ال مانیفستو (ایتالیا)

[1] Overextending and Unbalancing Russia. Assessing the Impact of Cost-Imposing Options, by James Dobbins, Raphael S. Cohen, Nathan Chandler, Bryan Frederick, Edward Geist, Paul DeLuca, Forrest E. Morgan, Howard J. Shatz, Brent Williams, Rand Corporation, May 2019.

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.