Dünya İslam Birliği Genel Sekreteri Muhammed El-İssa, 17 Eylül’de Brogniart Sarayı’nda (eski Paris Borsası) « Barış ve dayanışma için uluslararası Paris Konferansı » düzenliyor.

Fransa Baş Hahamı Haim Korsia, eski Lille Başpiskoposu Monsenyör Gérard Defois ve Fransa Protestan Federasyonu Başkanı François Clavairoly’nin konferansa katılmaları bekleniyor.

Soğuk Savaş döneminde, 1962 yılında CİA, milliyetçiler ve komünistlere karşı Müslüman Kardeşler cemaatini ve Nakşibendi Tarikatını Aramco’yu (Arabian-American Oil Company) Dünya İslam Birliği’ni kurması için teşvik etmişti [1]. O dönem birliğin yönetim kurulu Mısırlı Said Ramazan, Pakistanlı Seyyid Ebul Ala Mevdudi ve Hintli Ebu El-Hasan Eli El-Nadvi’den oluşuyordu. Birlik daha sonra, önce Yemen’de Nasır’a karşı, ardından da 2014’te IŞİD’e kadar dünyanın hemen hemen her yerinde, Vahabbiliğin dünyaya ihracını ve cihatçıların silahlandırılmasını finanse etti. Bütçesi 2017 yılına kadar Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’nınkinden daha büyüktü.

Bugünkü genel sekreter Muhammed El-İssa, 2009-2015 yılları arasında Suudi Krallığı’nın Adalet Bakanlığı görevini üstlendi. Görev yaptığı dönemde, aralarında önde gelen muhalefet lideri Şii Şeyh Nimr Bakır el-Nimr’in da bulunduğu yüzlerce kişi başları kesilerek infaz edildi [2]. Başkan Trump’ın Mayıs 2017’deki Riyad konuşmasından beri Birlik kendini aksine dinlerarası diyalogun taraftarı olarak sunmaktadır. Mayıs 2019’da İslam İşbirliği Örgütü’nün devlet başkanlarına Mekke Deklarasyonu’nu kabul ettirdi [3]. Bu metnin ifade ettiğinin aksine, Müslüman olmayan bir dini uygulamanın doğrudan hapis cezasıyla karşılandığı ve bir Müslüman’ın başka bir dine geçişinin idamla cezalandırıldığı Suudi Arabistan’da hala din özgürlüğünün bulunmadığını anımsatalım.

Çeviri
Osman Soysal

[1Dr. Saoud et Mr. Djihad. La diplomatie religieuse de l’Arabie saoudite, Pierre Conesa, Hubert Védrine’nin önsözüyle, Robert Laffont (2016). Aynı şekilde Thierry Meyssan’ın Gözlerimizin önünde kitabında Müslüman Kardeşler’in tarihi bölümüne bakınız. Bu metin Voltairenet.org sitesinde altı bölüm halinde yayınlanmıştır.

[2« Şeyh El Nimr’in ölümü Suud rejimini sarsıyor », yazan André Chamy, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı, 5 Ocak 2016.

[3« Déclaration de La Mecque », Réseau Voltaire, 31 mai 2019.