Emmanuel Macron sprak over de NAVO als "hersendood", anderen kwalificeren het als "stervende". Dus hebben we nu te maken met een alliantie die, zonder na te denken, uiteenvalt onder de druk van haar interne breuken? De meningsverschillen op de Top van Londen lijken dit scenario te bevestigen. Maar we moeten dieper kijken, naar de werkelijke belangen die de basis vormen van de relaties tussen de bondgenoten.

Terwijl in Londen, Trump en Macron in het volle zicht van de camera’s argumenteren, heeft het leger van het Amerikaanse Commando voor Afrika (AfriCom) in Niger, met minimale publiciteit, een vloot vrachtvliegtuigen ingezet om duizenden Franse soldaten en hun bewapening te vervoeren naar verschillende voorposten in West- en Centraal-Afrika voor Operatie Barkhane, waarbij Parijs 4.500 soldaten, in het bijzonder de Special Forces, in dienst heeft genomen in de gevechtsmissies van de Amerikaanse Special Forces. Tegelijkertijd opereren vanaf vliegbasis 101 in Niamey (Niger) gewapende Reaper-drones, die door de VS aan Frankrijk worden geleverd, vanaf vliegbasis 101 in Niamey (Niger). Reapers van de Amerikaanse Africom Air Force stijgen ook op vanaf deze zelfde basis, die nu is gehergroepeerd naar de nieuwe basis 201 Agadez in het noorden van het land, en blijven opereren met Franse troepen.

Deze zaak is symbolisch. De Verenigde Staten, Frankrijk en andere Europese mogendheden, waarvan de multinationale groepen concurreren om de aankoop van markten en ruwe grondstoffen, roepen een wapenstilstand af zodra hun gemeenschappelijke belangen in het geding zijn. Bijvoorbeeld in de Sahel, rijk aan grondstoffen - olie, goud, coltan, diamanten, en uranium. Maar nu worden hun belangen in deze regio, waar de armoede tot de hoogste ter wereld behoort, bedreigd door de volksopstanden en de economische aanwezigheid van China. Dit is de reden voor Operatie Barkhane, die, gepresenteerd als een antiterroristische operatie, de geallieerden in een langdurige oorlog met drones en speciale eenheden betrekt.

Het sterkste element dat de NAVO bij elkaar houdt, bestaat uit de gemeenschappelijke belangen van het militair-industriële complex aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. Deze worden versterkt door de Top van Londen. De slotverklaring [1] vormt de belangrijkste drijfveer voor een verdere verhoging van de militaire uitgaven - "De agressieve acties van Rusland vormen een bedreiging voor de Euro-Atlantische veiligheid". De Geallieerden zijn overeengekomen om niet alleen hun militaire uitgaven te verhogen tot ten minste 2% van hun BBP, maar ook om ten minste 20% van dat bedrag te gebruiken voor de aankoop van wapens. Deze doelstelling is reeds bereikt door 16 van de 29 landen, waaronder Italië. De VS hebben in 2019 meer dan 200 miljard dollar aan dit doel besteed. De resultaten zijn duidelijk. Op dezelfde dag dat de NAVO-top werd geopend, tekende General Dynamics een contract met de Amerikaanse marine voor 22,2 miljard dollar, dat kan oplopen tot 24 miljard dollar, voor de levering van 8 Virginia-klasse onderzeeërs voor speciale operaties en aanvalsmissies met Tomahawk-raketten, waaronder die met kernkoppen (40 op onderzeeërs).

De Top heeft Rusland ervan beschuldigd (zonder bewijs) dat het kernwapens van de middellange afstand heeft ingezet en dus het INF-verdrag heeft geschonden, De Top heeft daarom besloten "onze capaciteit voor zelfverdediging te versterken met een reeks nucleaire, conventionele en anti-raketten, die wij zullen blijven aanpassen - zolang er kernwapens bestaan, de NAVO zal een nucleaire alliantie blijven". In dit kader is ook de erkenning van de ruimte als vijfde actieterrein opgenomen, dat wil zeggen de aankondiging van een zeer kostbaar militair ruimte programma van de Alliantie. Het is een blanco cheque die door de Geallieerden unaniem wordt aangeboden aan het militair-industriële complex.

Voor de eerste keer, met de Declaration du Sommet, spreekt de NAVO over de "uitdaging" vanwege de groeiende invloed en de internationale politiek van China, door de nadruk te leggen op "de noodzaak om samen de strijd aan te binden als een Alliantie". De boodschap is duidelijk - de NAVO is nog noodzakelijker voor een Westen waarvan de suprematie nu wordt betwist door China en Rusland. Een onmiddellijk resultaat - de Japanse regering heeft aangekondigd dat zij het onbewoonde eiland Mageshima voor 146 miljoen dollar heeft gekocht. Het eiland ligt 30 kilometer uit de kust en zal worden gebruikt om een oefenterrein te creëren voor Amerikaanse jachtbommenwerpers met als doel bescherming te bieden tegen China.

Vertaling
Martien van den Hurk
Bron
Il Manifesto (Italië)

[1London Declaration”, Voltaire Network, 4 December 2019.