Tijdens zijn Europese tournee langs Italië, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk heeft president Volodymyr Zelensky miljarden euro’s en ponden aan militaire hulp opgehaald. Maar dit is niet genoeg. Hij kondigt nu aan dat een coalitie van Europese landen Kiev binnenkort zal voorzien van jachtbommenwerpers om in te zetten tegen Rusland. Hiertoe zouden Italiaanse Tornado’s kunnen behoren met aanvalscapaciteiten, waaronder nucleaire, die op zeer lage hoogte vliegen om de vijandelijke radar te ontwijken. Italië is nu een oorlogszuchtig land: op Sardinië heeft zojuist een grote ""rapid reaction""-oefening van de NAVO plaatsgevonden waaraan meer dan 2.000 soldaten uit Duitsland, België, Nederland, Noorwegen en Letland hebben deelgenomen. Italië heeft als gastland ook logistieke steun verleend. Deze oorlogsoefening stond echter niet onder Italiaans, maar onder Amerikaans bevel.

Dit alles gaat gepaard met groeiende militaire uitgaven. De militaire uitgaven van Europa zijn in 2022 met 13% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar, de hoogste stijging in 30 jaar. De jaarlijkse militaire uitgaven van Italië zijn in 2022 gestegen tot meer dan 30 miljard euro. Volgens de NAVO-verplichting moet Italië zijn eigen militaire uitgaven opvoeren tot gemiddeld meer dan 100 miljoen euro per dag. Dit toenemende beslag op overheidsgeld voor de financiering van de oorlog verslechtert de situatie van de overgrote meerderheid van de bevolking. De kosten van levensonderhoud zijn in één jaar tijd met meer dan 8% gestegen, vooral door de stijging van de energieprijzen als gevolg van de Amerikaans-NAVO-strategie om de Russische energieleveranties aan de EU-landen te blokkeren.

Aan de horizon ligt een nog ernstiger crisis, veroorzaakt door de federale schuld van de VS, die in tien jaar tijd is verdubbeld tot meer dan 31 biljoen dollar. Geconfronteerd met het risico van wanbetaling, d.w.z. insolventie, bespreekt Washington het verhogen van het "schuldenplafond". Minister van Financiën Janet Yellen waarschuwt zelf: "Een tekortkoming zal een wereldwijde recessie ontketenen, dreigt het wereldwijde economische leiderschap van de VS te ondermijnen en doet twijfels rijzen over ons vermogen om onze nationale veiligheidsbelangen te verdedigen. Waar men in Washington het meest voor vreest is de de-dollarisering van de wereldeconomie doordat de Chinese yuan en andere valuta worden gebruikt in de internationale handel.

Korte samenvatting van het 99e Grandangolo internationale persoverzicht van vrijdag 19 mei 2023 om 20.30 uur op de Italiaanse tv-zender Byoblu.

Vertaling
openbaararchief.nl