De Begroting voor de Toekomst van Amerika, gepresenteerd door de Amerikaanse regering, toont de prioriteiten van de Trump Administratie in de federale balans voor het boekjaar 2021 (dat op 1 Oktober van dit jaar begint).

Het is vooral de bedoeling om de sociale uitgaven te verminderen - zo wordt in de begroting de door het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken vereiste toewijzing met 10 % verlaagd. Terwijl dezelfde autoriteiten ons vertellen dat in de VS van oktober tot februari ongeveer 10.000 sterfgevallen op een bevolking van 330 miljoen mensen zijn veroorzaakt door verkoudheden. Een informatie die zorgvuldig is uitgemeten door de grote media, die een wereldalarm hebben doen ontstaan voor de 770 sterfgevallen als gevolg van het coronavirus in China, een land met 1,4 miljard inwoners dat in staat bleek uitzonderlijke maatregelen te treffen om de schade die de epidemie heeft aangericht, te beperken.

We kunnen niet om de verdenking heen dat de invasieve mediacampagne, die terreur zaait over alles wat met China te maken heeft, werkelijk tot doel heeft, wanneer we in de motivatie van de Amerikaanse begroting lezen dat "Amerika geconfronteerd wordt met een uitdaging van rivaliserende nationale staten, in het bijzonder China en Rusland".

China wordt ervan beschuldigd "een economische oorlog te voeren tegen de Verenigde Staten en hun bondgenoten met cyberwapens" en "de Indo-Pacific-regio, die van cruciaal belang is voor de veiligheid en de economische belangen van de VS, naar eigen beeld te willen modelleren". Om "de regio te bevrijden van de kwade Chinese invloed" geeft de Amerikaanse regering 30 miljoen dollar aan het "Global Engagement Centre" om de propaganda en desinformatie uit China te blokkeren. In de context van de "groeiende strategische concurrentie" verklaart de Amerikaanse regering dat "de prioriteit van de begroting ligt bij de financiering van programma’s die ons militair voordeel ten opzichte van China, Rusland en alle andere tegenstanders vergroten".

Met het oog hierop heeft President Trump aangekondigd dat "om de interne veiligheid te garanderen en de belangen van de VS aan de buitenkant te behartigen, mijn begroting 740,5 miljard dollar nodig heeft voor de nationale defensie" (terwijl ze slechts 94,5 miljard dollar nodig heeft voor het Ministerie van Volksgezondheid en Dienstverleningen aan Mensen).

De militaire toewijzing omvat 69 miljard dollar voor oorlogsoperaties in het buitenland, meer dan 19 miljard voor 10 oorlogsschepen en 15 miljard voor 115 F-35 gevechtsvliegtuigen en andere vliegtuigen, plus 11 miljard om wapens op de grond te kunnen gebruiken.

De wetenschappelijke en technologische programma’s van het Pentagon hebben 14 miljard dollar nodig voor de ontwikkeling van hypersonische en gerichte energiewapens, ruimtelijke systemen en het 5G-netwerk.

Dit zijn slechts enkele van de posten op een lange lijst van uitgaven (uit overheidsgeld), waaronder de meest geavanceerde wapensystemen, die enorme winsten opleveren voor Lockheed Martin en de andere oorlogsindustrieën.

Aan het budget van het Pentagon moeten diverse uitgaven van een militaire aard worden toegevoegd die in de begrotingen van andere departementen zijn opgenomen. Voor het boekjaar 2021 zal het Departement van Energie 27 miljard dollar ontvangen voor het onderhoud en de modernisering van zijn nucleair arsenaal. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid krijgt 52 miljard dollar voor zijn eigen geheime dienst. Het Amerikaanse ministerie van Veteranenzaken (VA) krijgt 243 miljard dollar (10 % meer dan de begroting voor 2020) voor gepensioneerd militair personeel.

Rekening houdend met deze posten en verschillende andere, zullen de militaire uitgaven voor de Verenigde Staten in 2021 meer dan 1 000 miljard dollar bedragen. De militaire uitgaven van de VS hebben een stimulerend effect op die van andere landen, die echter op een veel lager niveau blijven. Zelfs als we alleen rekening houden met de begroting van het Pentagon, zijn de militaire uitgaven van de VS drie of vier keer zo hoog als die van China en tien keer zo hoog als die van Rusland. De begroting garandeert dus "de Amerikaanse militaire overheersing in alle sectoren van de oorlog - in de lucht, op de grond, op zee, in de ruimte en in cyberspace", verklaart het Witte Huis, en kondigt aan dat de Verenigde Staten binnenkort 80 nieuwe kernkoppen per jaar zullen kunnen produceren op twee locaties.

«De toekomst van Amerika" zou wel eens het einde van de wereld kunnen betekenen.

Vertaling
Martien van den Hurk
Bron
Il Manifesto (Italië)