Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi bir e-posta izleme sistemi kurmaya çalışıyor. Bu hedef bireysel özgürlükleri ihlal ettiği için kamuoyu tarafından çok hoş karşılanmayacağı için, asil ideal çocuk pornografisine karşı mücadele etmek olarak dile getirildi.

Aslında kağıt ve elektronik postaların farklı şekilde değerlendirilmesi söz konusudur. İlki, gizliliklerini garanti eden Evrensel Posta Sözleşmesine tabi olacaktır; elektronik postaların ise tamamı ise taranacak ve tartışmalı mesajları belirlemek için elekten geçirilecektir.

Daha şimdiden, GoggleMail gibi birçok operatör tüm elektronik postaların taranmasından yana olduğunu bildirdi. Sadece aynı anda çok fazla yükümlülük altına sokulmamalarını talep ettiler.

Avrupa Komisyonu, Margrethe Vestager (Avrupa Komisyonu Sayısaldan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı) aracılığıyla, Avrupa e-Privacy kurallarını, özellikle de Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi standartlarını ihlal eden bu projeyle ilgili endişelerini dile getirdi.

İzleme sistemi kurulduktan sonra, filtreleme ölçütleri değiştirilerek herhangi bir amaç için kullanılabilir.

Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komisyonu bu yeni sistemi 26 Mayıs 2021’de onayladı.

Çeviri
Osman Soysal