De kolonisatie van het Noorden van Syrië is een oud Israëlisch project verbonden aan de ontwikkeling van de raketten. Het gaat erom in het Noorden van het land een onafhankelijke Staat te creëren om Syrië van achteren onder controle te houden, op dezelfde manier waarop de Israëliërs in 2011 de Staat van Zuid-Soedan hebben gecreëerd om Egypte van achteren onder controle te houden.

Dit Israëlische project was overgenomen door Frankrijk en heeft in 2011 aanleiding gegeven tot een geheim verdrag getekend door Alain Juppé en Ahmet Davutoglu.

Met Turkije was overeengekomen dat deze Staat door zijn Koerdische minoriteit geregeerd zou worden en dat Ankara er de PKK in zou kunnen deporteren om het Turkse suprematisme in zijn land te bevestigen.

In september 2013 liet het Pentagon door Robin Wright een nieuwe kaart van de her-indeling van de regio publiceren waarbij was inbegrepen de creatie van het Islamitische emiraat van Daesh en dat van een nieuw « Koerdistan » in de Arabische gebieden van Syrië.

Midden oktober 2015, reagerend op de Russische campagne tegen de jihadisten, heeft de CIA de « Syrische democratische strijdkrachten » gecreëerd, gepresenteerd als een alliantie van de Koerdische Syriërs en de « rebellen ». In werkelijkheid zijn de FDS een nieuw etiket van de YPG (de Koerdische strijders die tot dan trouw waren aan Damascus) waaraan men enige Arabische alibi’s heeft gevoegd.

Onmiddellijk hebben de Koerden van Syrië besloten de Noordelijke gebieden van Syrië te Koerdiseren. Zo zijn ze de huizen van non-Koerden begonnen te bezetten en hebben ze een dreigende brief naar de scholen gestuurd en ze gelast hun Arabische leraren te ontslaan, en Koerdische leraren te nemen voor een uitsluitend Koerdisch onderwijs.

De nieuwe leerkrachten, die van Irak en Turkije kwamen, schrijven vaak de Koerdische taal over in het Latijnse alfabet dat de Arabieren en Koerden van Syrië niet kunnen lezen.

De Arabieren, die sinds meerdere millennia in de meerderheid zijn, en de andere minderheden hebben heftig geprotesteerd. In twee weken heeft deze beweging zich uitgespreid, talrijke scholen werden gedwongen te gehoorzamen, behalve die van Christelijke Assyrische minderheid die zijn eigen militie heeft ontplooid om ze te verdedigen.

Historisch is slechts een heel klein in het Noord-Oosten van Syrië gelegen gebied Koerdisch. In tegenstelling tot Turkije geeft de Arabisch Syrische republiek dezelfde rechten aan al zijn staatsburgers, onafhankelijk van hun etnische oorsprong, hun religie of hun politieke partij. Er is dus geen enkele reden een onafhankelijk Koerdistan te creëren in Syrië. Als dit onder Amerikaanse en Israëlisch druk toch zou gebeuren, dan zou dat recht geven aan identieke aanspraken van tientallen andere etnische en religieuze groepen in het gehele gebied.

Als het door gaat zou de creatie van een Koerdistan in Arabisch gebied een nieuw conflict openen dat vergelijkbaar is met dat in Palestina.

Vertaling
Bart Ero

titre documents joints


(PDF - 40 Mio)