کلونیزاسیون شمال سوریه یکی از طرح های قدیمی اسرائیل بوده و مرتبط است به گسترش فن آوری سامانه های موشکی. این طرح عبارتا ست از ایجاد دولتی مستقل در شمال کشور به شکلی که سوریه از جناح پشتی قابل کنترل باشد، یعنی به همان شکلی که اسرائیل دولت سودان جنوبی را در سال 2011 برای کنترل مصر از جناح پشت ایجاد کرد.

این طرح اسرائیلی مجدداً مورد استقبال فرانسه قرار گرفت، و به همین علت در سال 2011 به توافقی سرّی بین آلن ژوپه و احمد داووداغلو انجامید.

ترکیه پذیرفته بود که دولتی به مدیریت اقلیت کرد ترکیه اداره شود و آنکارا متعاقباً حزب کار کردستان را به آنجا رانده و برتریت ترک را در کشورش استوار و پا بر جا سازد.

در سپتامبر 2013، پنتاگون توسط رابین رایت Robin Wright نقشۀ جدید ترسیم مجدد منطقه را منتشر کرد به انضمام ایجاد امارات اسلامی داعش و کردستان جدید در سرزمین عرب سوریه.

در اواسط اکتبر 2015 ، در واکنش به اردوی روسیه علیه جهادطلبان، سازمان سیا «نیروهای دموکراتیک سوری» را ایجاد کرد، نمایندگان آن نیز عبارتند از یک اتحادیه از کردهای سوریه و «شورشیان». در واقع «نیروهای دموکراتیک سوری» عنوان تازه ای برای یگان های مدافع خلق است (نیروهای کرد تا پیش از این به دمشق وفادار بودند) که تعدای عنصر عرب برای رد گم کردن به آن اضافه شده است.

فوراً، کردهای سوریه تصمیم گرفتند که به کردی سازی سرزمین شمال سوریه اقدام کنند. بر این اساس، با اشغال خانه های اهالی که کرد تبار نبودند آغاز کردند و سپس نامۀ تهدید آمیزی به مدارس فرستادند و خواستار اخراج آموزگاران عرب شدند و آموزگاران کرد را به شکل انحصاری جایگزین نمودند. آموزگاران تازه وارد از عراق و ترکیه می ایند و غالباً زبان کردی را با الفبای لاتین می نویسند که کردهای سوری به آن آشنائی ندارند.

عرب ها که از چندین هزار سال پیش در این سرزمین اکثریت را تشکیل می دادند، و اقلیت های دیگر قویاً به این جریان کردیزاسیون اعتراض کردند. طی دو هفته، جنبش گسترش یافت، چندین مدرسه در وضعیت اجباری تبعیت کردند، بجز اقلیت مسیحی آشوری که مبارزن مسلح خودشان را برای دفاع مستقر کردند.

از دیدگاه تاریخی، تنها بخش خیلی کوچکی واقع در شمال شرقی سوریه کردنشین است. خلاف ترکیه، جمهوری عرب سوریه برای تمام شهروندان با قطع نظر از ویژگی های قومی، مذهبی و سیاسی حقوق برابر قائل است. پس هیچ دلیل موجهی برای ایجاد کردستان مستقل در سوریه وجود ندارد. با این وجود اگر زیر فشار ایالات متحده و اسرائیل چنین موردی حتماً باید تحقق یابد، در این صورت مطالبات حقوقی مشابه از سوی ده ها گروه قومی و مذهبی در تمام منطقه امر بدیهی خواهد بود.

اگر بنابر این باشد که در سرزمین عرب کشور مستقل کردستان ایجاد کنند، بی گمان به منازعه ای مشابه به فلسطین خواهد انجامید.

ترجمه توسط
حمید محوی

titre documents joints