Fransa’da « Kaynaklara geri dönüş », « İslam’ın kaynaklarına geri dönüş » ve « Lagny-sur-Marne Müslümanları Derneği » adlı İslamcı dernekler Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı.

Fransa Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde [1], 15 Ocak 2016 tarihinde yayınlanan kararnamede aşağıdaki hususlar yer alıyor:

→ « Kaynaklara geri dönüş » derneğinin 2010 yılında, M.C.’nin [2] yardımıyla M.B. [3] tarafından, Lagny-sur-Marne Camiisinin denetimini ele geçirmek ve « Batılılara », « Hıristiyanlara » ve « Şiilere » düşman bir ideolojiyi yayarak, cihadı ve cihat yolunda şehit düşmeyi yücelterek « İslam düşmanlarının yok edilmesini » tebliğ eden, dini vaaz ve eğitim faaliyetlerine bir yasal çerçeve sağlamak için kuruldukları ve amacı kuruluş belgelerinde de beyan edildiği gibi toplumun eğitilmesi olan bu derneği, 2013 yılında, aynı yönetici kadroya sahip, ama kültürel amaçlı « İslam’ın kaynaklarına geri dönüş » derneğinin kuruluşunun izlediği; « Kaynaklara geri dönüş » ve « İslam’ın kaynaklarına geri dönüş » derneklerinin, hem örgütsel, hem de etkinlikleri açısından birbiriyle çok sıkı bağlantıda olduğu; yasal amaçlarına ya da kamuoyuna açık bir şekilde ilan ettikleri etkinliklerine rağmen, bu derneklerin gerçekte, cihada teşvik eden ve Irak-Suriye bölgelerine savaşçı gönderilmesini örgütleyen, köktenci bir ideolojiyi yaygınlaştırmayı hedefledikleri [4]; bu sıfatla, bu derneklerin gönüllü savaşçıların ikna edilmesi ve devşirilmesinde Île-de-France bölgesindeki temel kadroları oluşturdukları, bunların arasından on beşinin bölgeye gidişlerini sağladıkları ve halen Fransa’da bulunan cihat yanlısı militanları bizzat Fransa topraklarında terörist eylemler düzenlemeye teşvik ettikleri, terörist eylem hazırlığı amacıyla suçlu dernek başkanının verdiği bilgiler çerçevesinde, Şubat 2015’te dağıtılan, Clichy-sous-Bois’daki gönüllü savaşçıların ulaşım şebekesiyle; bu derneklerin üst düzey kadrolarının Ocak 2015 saldırılarının faillerinden birinin çevresindeki kişilerle ilişki içerisinde oldukları göz önünde bulundurarak;

→ Eski İmam M.B.’nin Aralık 2014’ten beri Mısır’da bulunmasına rağmen [5], Lagny-sur-Marne Camiinin aynı dernek ve özellikle de « İslam’ın kaynaklarına geri dönüş » derneğinin yardımcı veznedarı M.C. ve M.D. tarafından yönetilmeye devam edildiği; bunların, yakın müritleri oldukları ve Mısır’a gitmesinden önce eylemlerine katıldıkları eski imamın değerlerini yaşattıkları ve tebliğini sürdürdükleri; daha sonra 27 Ekim 2015 tarihli kararnameyle yenilenen, 28 Nisan 2015’teki M.B.’nin malvarlıklarının dondurulması kararı sonrasında, M.C.’nin, yöneticileri « Kaynaklara geri dönüş », « İslam’ın kaynaklarına geri dönüş » derneklerininkiyle aynı olan ve kuruluş amacı her önceki iki derneğin amacının birebir sentezi olan « Lagny-sur-Marne Müslümanları Derneği »ni kurmaya karar verdikleri;

→ Birbiriyle sıkı bir şekilde bağlantılı olduğu görülen ve somut olarak M.C. tarafından yönetildiği anlaşılan bu derneklerin, Lagny-sur-Marne Camiisine gelip giden müritlerin, bazılarının Irak-Suriye bölgesine gönderilmeden önce, cihat ve şahadet konusunda eğitim almaları için Mısır’daki M.B.’nin yanına gönderilmelerini örgütledikleri; bu amaca hizmet etmek için M.C.’nin 14 Haziran 2015’te, caminin yeni bölümlerinin açılması dolayısıyla, Suriye’den geri dönen iki savaşçının da katıldığı bir halk toplantısı düzenlediği;

→ Öte yandan 2 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen tutuklamalar sayesinde, M.C.’ye ait evlerden birinde, eğitsel malzemelerin, El Nusra Cephesi terörist örgütüne bağlı cihat şehitlerinin zaferine ilişkin dini ilahiler içeren CD’lerin bulunduğu bir kaçak kuran kursu açıldığı tespit edilmiş;

→ Adayların silahlı cihada ikna edilmeleri, görevlendirilmeleri ve bölgeye gönderilmeleri ve aynı zamanda terör içerikli faaliyetlerde bulunmakla suçlanmış kişilerle olan ilişkiler gibi faaliyetlerin tümü dikkate alındığında, « Kaynaklara geri dönüş », « İslam’ın kaynaklarına geri dönüş » ve « Lagny-sur-Marne Müslümanları Derneği » kuruluşlarının, İç Güvenlik Yasasının L.212-1 maddesinin 6ncı şıkkında anılan, herhangi bir dine aidiyetlerinin olmaması nedeniyle bir grup insana karşı ayrımcılığa, kine ya da şiddete yönelik kışkırtmada bulundukları yolunda değerlendirilmesi gerektiği ve yine aynı maddenin 7nci şıkkına göre Fransa topraklarında, Fransa’da ya da ülke dışında terörist eylemleri kışkırtmaya yönelik hareketlerde bulundukları göz önünde bulundurulduğunda bu derneklerin kapatılması kararının verilmesi gerektiği. »

[1«Décret du 14 janvier 2016 portant dissolution de trois associations», François Hollande, Manuel Valls & Bernard Cazeneuve, Journal officiel de la République française, NOR: INTD1600901D

[2Mohamed Ramdane

[3Mohamed Hammoumi

[4« Öğrenci ve müritlerinden Paris bölgesi kökenli olan on tanesi, IŞİD ya da El Kaide’ye bağlı cihatçı bir grup olan El Nusra Cephesi’ne katıldılar. Bunlardan sekiz tanesinin kimlikleri DGSI ve DGSE tarafından belirlendi: 27 yaşındaki Aboubakar S., 26 yaşındaki Bacari S. ve 19 Eylül 2012’de Val-d’Oise’da Sarcelles’de bir koşer marketine atılan el bombası soruşturması kapsamında 2013’te yakalanan Yassine C., halen IŞİD saflarında çarpışmaktadırlar. Üç tanesi El Nusra Cephesi saflarında çarpışan beş genç Fransa’ya geri döndüler. Son olarak bir başka genç, Seif-Eddine S. gidişinden birkaç hafta önce bunlara katılmıştır.». « Mohamed Hammoumi, de Lagny-sur-Marne au Caire », Willy Le Devin, Libération, 2 Temmuz 2015.

[5Maliye Bakanlığı, daha önce Mohammed Hammouni’ya ait her türlü para hareketini yasaklayana ve malvarlıklarını donduran bir karar almıştı. « Arrêté du 28 avril 2015 portant application des articles L. 562-1 et suivants du code monétaire et financier », NOR : FCPT1505621A, Journal Officiel de la République française, 29 Nisan 2015.