L’amiral James Foggoدریابد جیمز فاگو

به حضور خانم رانگری،
(مدیر مجلۀ ال مانیفستو)

خواهشمندم دربارۀ جستاری که زیر تیتر « به فرماندهی ایالت متحدۀ آمریکا و ناتو » و به امضای مانلیو دینوچی منتشر شده باید یادآور شوم که حاوی گزارشات نامشخص و اشتباه است.

پاراگراف 3 :

« رزمآیش به فرماندهی ستاد فرماندهی مشترک ناتو در لاگو پاتریا به فرماندهی جیمز فاگو James Foggo انجام می گیرد » اشتباه است. در واقع : فرماندۀ نیروی دریائی ناتو که مرکز آن در نورث وود Northwood در بریتانیای کبیر است فرماندهی و کنترل رزمآیش را به عهده دارد و دریابُد کلیو جانستون Clive Johnston فرماندهی آن را به عهده دارد.

پاراگراف 4 :

«دریابُد فاگو شخصاً توضیح می دهد که دینامیک مانتا 2018 به چه کار می آید : « چهارمین نبرد آتلانتیک » پس از دو جنگ جهانی و جنگ سرد آغاز شده است» نیز اشتباه است. ولی حقیقت این است که دریابُد فاگو در جستاری که به تاریخ 2016 نوشته زیر عنوان « چهارمین نبرد آتلانتیک » از جهان بینی ناتو و ایالات متحده به مسائلی چند اشاره می کند. ولی این جهان بینی نمی تواند برای دینامیک مانتا 2018 به کار برده شود. شما را به آنچه در هیئت دریائی ایالات متحدۀ آمریکا (MARCOM) دربارۀ دینامیک مانتا 2018 منتشر شده به وب سایت mc.nato.int مراجعه می دهم.

پاراگراف 6 :

« در حالی که در ایتالیا زیر پوشش فرماندهی ناتو نیروی دریائی هم پیمانان و نیروی دریائی فرماندهی ایالات متحده در اروپا را علیه روسیه آماده می کند، دریابُد فاگو از ایتالیا ششمین ناوگان را به جانیپر کبرا رزمآیش مشترک ایالات متحدۀ آمریکا و اسرائیل گسیل می کند که هدف اصلی [و دشمن تخیلی اش] ایران است. » اشتباه است.

حقیقت این است که : دریابُد فاگو ستاد مرکز فرماندهی ناپل را در « آماده سازی، طراحی و هدایت عملیات نظامی برای حفظ صلح، امنیت و تمامیت ارضی دولت های عضو پیمان...» مدیریت می کند. برای توضیحات بیشتر و درک جزئیات، می توانید به وب سایت ستاد فرماندهی مشترک ناپل به ستون «اعلامیۀ مأموریت» (Mission statement) مراجعه کنید. افزون بر این، در نسخۀ انگلیسی مقاله واژۀ «کاپیتان» به کار برده شده بود که صحیح نیست، و می بایستی کلمۀ «فرمانده» (Commander) به کار برده می شد. دربارۀ صلاحیت های ملی دریابُد می توانید به وب سایت www.c6f.navy.mil مراجعه کنید.

می خواستم توجه شما را به یک نکتۀ غیر دقیق دیگری که نویسندۀ این مقاله در آخرین پاراگراف نوشته است جلب کنم، او می گوید « حضور ژنرال کورتیس اسکاپاروتی فرماندۀ ستاد فرماندهی در اروپا در دیدار با ستاد فرماندهی مرکزی اسرائیل در 11 مارس این طرح را تأیید می کند. به این علت که اسکاپاروتی فرماندۀ ارشد متفقین در اروپا نیز هست (مسئولیتی که همواره در ظرفیت یک ژنرال ایالات متحده است)، این طرح به همچنین شرکت ناتو را نیز پیشبینی کرده است، به ویژه از طریق ایتالیا به پشتیبانی از اسرائیل در جنگ گسترده در خاورمیانه. »

بینش حقیقی چنین است : جانیپر کبرا رزمآیش دو جانبۀ اسرائیل و ایالات متحدۀ آمریکاست و افزون بر این، برای هر گونه مداخلۀ ناتو تأیید بی قید و شرط شورای آتلانتیک ضروری خواهد بود. این موضوع یکی از نکات مهمی ست که نویسنده کاملاً ندیده گرفته است.

گرچه در مجموع، مقالۀ منتشر شده را ارزشمند می دانم، خواهش می کنم در نسخه ای که منتشر کرده اید نکاتی را که در بالا اشاره کردم تصحیح نمائید و عمیقاً امیدوارم همکاری دو جانبۀ ما ادامه یابد.

با احترامات قلبی

ریچارد هاپت (Richard W. Haupt)
سرهنگ نیروی دریائی ایالات متحدۀ آمریکا، رئیس بخش روابط عمومی در ستاد مرکز فرماندهی ناتو در پایگاه لاگو پاتریا، ناپل.

پاسخ مانلیو دینوچی به سرهنگ ریچارد هاپت

از توجهی که ناتو به روزنامۀ ما داشته است سپاسگذاری می کنیم. ال مانیفستو و خود من متن منتشر شده را تصحیح خواهیم کرد، ولی تنها نکته ای که باید تصحیح شود، یعنی یک مورد واقعاً جزئی، مربوط است به فرماندهی دینامیک مانتا 2018 (Dynamic Manta 2018).

برای بقیۀ مطالب، در هر صورت نقش ستاد مرکز فرماندهی ناپل در لاگو پاتریا، یکی از دو فرماندهی دائمی ستاد نیروهای ناتو در سطح عملیاتی، نقش فرماندهی دریابُد ایالات متحدۀ آمریکا جیمز فاگو یک نقش مرکزی خواهد بود.

دریابُد جیمز فاگو هم زمان فرماندهی نیروی دریائی ایالات متحدۀ آمریکا برای اروپا و آفریقا و به همین گونه ششمین ناوگان ایالات متحدۀ آمریکا را به عهده دارد، که مسئولیت آن نیمی از اقیانوس آتلانتیک و دریاهای جانبی از جمله مدیترانه را پوشش می دهد.

در سمینار 26 فوریه در نروژ، دریابُد فاگو از « چهارمین نبرد آتلانتیک » علیه « پیشرفته ترین زیردریائی های روسیه که خطوط ارتباطات دریائی میان ایالات متحدۀ آمریکا و اروپا را تهدید می کند» [1] سخن گفته است.

به این علت که این خطوط از مدیترانه نیز عبور می کند، دینامیک مانتا 2018 در این « بینش ناتو/ایالات متحدۀ آمریکا » جای می گیرد. بینش اشتباه : کدام مدرک می تواند نشان دهد که زیر دریائی های روسیه کمین کرده و آماده اند تا شناورها را روی خط دریائی میان اروپا و ایالات متحدۀ آمریکا غرق کنند ؟

[در انتقاد مرتبط به پاراگراف 6] این اشتباه است که مأموریت ستاد مرکز فرماندهی ناپل را « آماده سازی، طراحی و هدایت عملیات نظامی برای حفظ صلح، امنیت و تمامیت ارضی دولت های عضو پیمان...» معرفی کنیم. فقط کافی ست جنگهای ناتو برای فروپاشی دو دولت یوگوسلاوی و لیبی را به یاد بیاوریم، در حالی که هیچ تهدیدی از سوی این کشورها علیه اعضای پیمان ناتو وجود نداشت.

دربارۀ حضور ژنرال اسکاپاروتی در رزمآیش مشترک اسرائیل و ایالات متحدۀ آمریکا (که فاگو کشتی فرماندهی ششیمن ناوگان را گسیل کرده است)، ساده اندیشانه خواهد بود اگر ندیده بگیریم که او نه فقط فرماندۀ فرماندهی ایالات متحدۀ آمریکا در اروپاست بلکه هم زمان فرماندۀ ارشد متفقین در اروپا می باشد.

از روی کنجکاوی باید بپرسیم : بر پایۀ کدام سنجه چنین امری از «دیدگاه سنتی فرماندهی همیشه باید به عهدۀ یک آمریکائی باشد» ؟

با سپاس برای توجهی که به روزنامۀ ما داشته اید

مانلیو دینوچی

تفسیر شبکۀ ولتر

سرهنگ آمریکائی وقتی می گوید : «برای هر گونه مداخلۀ ناتو تأیید بی قید و شرط شورای آتلانتیک ضروری خواهد بود. این موضوع یکی از نکات مهمی ست که نویسنده کاملاً ندیده گرفته است» کاملاً در اشتباه است.

در واقع نکتۀ خیلی مهمی ست : بمباران طرابلس (لیبی) توسط ناتو نه فقط منشور 1973 شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض کرد که حفاظت از شهروندان را مجاز می داند، بلکه قوانین سازمان را نیز زیر پا گذاشت.

هرگز، مطلقاً هرگز، شورای آتلانتیک شمالی برای کشتاری که به بهای جان 40000 نفر شهروند غیر نظامی تمام شد هیچ مجوزی صادر نکرد.

این واقعیت که ایالات متحدۀ آمریکا و برخی از هم پیمانان او حقوق دیگر اعضای ناتو را در بطن سازمان زیر پا گذاشتند، واقعیت پیمان دروغین را به شکل گسترده بر ملا می کند.

تی یری میسان

[1“The Fourth Battle, he argued, wages primarily beneath the waves, as increasingly sophisticated Russian submarines threaten the ability of NATO to exercise sea control in the North Atlantic, and consequently the sea lines of communication between the United States and Europe. Russian military activity is also becoming more aggressive, Admiral Foggo asserted. Russian aircraft flying very close to US vessels at high speed are examples of such behaviour”. Source : “Admiral Foggo to Norway ahead of Trident Juncture”, Institutt for Forsvarsstudier, 2. mars 2018.