ولترشبکه

طرح نهایی صلح ایالات متحده برای خاور میانه

+

جارد کوشنر و جازون گرینبالت سفری را به خاور میانه آغاز کرده اند که ابتدا از اسرائیل آغاز شده ، سپس به اردن ، مصر ، عربستان سعودی و قطر منتهی خواهد شد اما آنها به سرزمین های فلسطینی و سوریه سفر نخواهند کرد .

جارد کوشنر و جازون گرینبالت از سالیان پیش همکاران دونالد ترامپ بوده اند . هردو یهودی سنتی مذهب می باشند . با وجود آنکه هیچ تجربه ای در امور سیاسی ندارند ، آنها مسئول طرح صلح در خاور میانه می باشند ، بدون آنکه در این طرح از دولت ایالات متحده نامی برده شود . داوید فریدمن ( در مرکز تصویر ) ، سفیر ایالات متحده در اسرائیل می باشد و درطول سفر این دو ، برای مشاورت های عمومی به واشنگتن سفر خواهد کرد . او نیز از یهودیان سنتی مذهب می باشد ، و پایگاه های فکری افراطی او برای همه چیزی است آشنا .

طرح ایالات متحده باید بر پایه ی به وجود آمدن ٬٬ دو کشور میباشد٬٬ ؛ قرار است تا دولت فلسطین بخشی از کشور اردن بزرگ به سوی کرانه ی باختری رود اردن باشد ، همچنین بخشی از اورشلیم به صورت پایتخت آن در اید (این منطقه ممکن از است ابو دیس ، جبل مکبر ، عیسویه و یا شعفاط باشد )

هدف این طرح بهبود بخشیدن به وضعیت فلسطینیان می باشد ، هر چند همه ی خواسته های آنها را برآورده نمی کند . از هم اکنون محمود عباس با آن مخالف است ، ولی بسیاری از گروه های فلسطینی با این طرح مخالف نمی باشند ( مانند بخشی از فتح و حماس که با آن موافق اند ) . کشور فرانسه ، سوئد و انگلستان از هم اکنون قصد دارند مسیر این طرح را منحرف کنند . در پایان ماه ژوئیه موضوع این طرح به طور کامل در معرض اطلاع عموم مردم قرار خواهد گرفت .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.