جارد کوشنر و جازون گرینبالت سفری را به خاور میانه آغاز کرده اند که ابتدا از اسرائیل آغاز شده ، سپس به اردن ، مصر ، عربستان سعودی و قطر منتهی خواهد شد اما آنها به سرزمین های فلسطینی و سوریه سفر نخواهند کرد .

جارد کوشنر و جازون گرینبالت از سالیان پیش همکاران دونالد ترامپ بوده اند . هردو یهودی سنتی مذهب می باشند . با وجود آنکه هیچ تجربه ای در امور سیاسی ندارند ، آنها مسئول طرح صلح در خاور میانه می باشند ، بدون آنکه در این طرح از دولت ایالات متحده نامی برده شود . داوید فریدمن ( در مرکز تصویر ) ، سفیر ایالات متحده در اسرائیل می باشد و درطول سفر این دو ، برای مشاورت های عمومی به واشنگتن سفر خواهد کرد . او نیز از یهودیان سنتی مذهب می باشد ، و پایگاه های فکری افراطی او برای همه چیزی است آشنا .

طرح ایالات متحده باید بر پایه ی به وجود آمدن ٬٬ دو کشور میباشد٬٬ ؛ قرار است تا دولت فلسطین بخشی از کشور اردن بزرگ به سوی کرانه ی باختری رود اردن باشد ، همچنین بخشی از اورشلیم به صورت پایتخت آن در اید (این منطقه ممکن از است ابو دیس ، جبل مکبر ، عیسویه و یا شعفاط باشد )

هدف این طرح بهبود بخشیدن به وضعیت فلسطینیان می باشد ، هر چند همه ی خواسته های آنها را برآورده نمی کند . از هم اکنون محمود عباس با آن مخالف است ، ولی بسیاری از گروه های فلسطینی با این طرح مخالف نمی باشند ( مانند بخشی از فتح و حماس که با آن موافق اند ) . کشور فرانسه ، سوئد و انگلستان از هم اکنون قصد دارند مسیر این طرح را منحرف کنند . در پایان ماه ژوئیه موضوع این طرح به طور کامل در معرض اطلاع عموم مردم قرار خواهد گرفت .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian