شیخ علی سلمان ، رهبر پیشین حزب ال وفاق ، و دو تن از معاونین او ، حسن سلطان و علی ال اسواد ، توسط دادگاه بحرین به حبس ابد محکوم شدند . آنها را به هم دستی با رژیم قطر برای سرنگونی پادشاهی بحرین متهم کردند .

این سه تن ، از پیروان مذهب شیعه می باشند و از سال ها پیش علیه خاندان آل خلیفه ی سنی در حال مبارزه هستند . در سال ۲۰۱۱ ، خلفا ، به تظاهرات صلح آمیز پاسخ دادند و از عربستان سعودی کمک طلبیدند . عربستان با ارسال گروه ضربتی ٬٬ عقاب های نایف با خشونت خونینی به این تظاهرات پاسخ داد .

شیخ علی سلمان شخصیتی است کاریزماتیک ، که خواهان برقرار مجدد نظام پارلمانی در این کشور می باشد ( که در سال ۱۹۹۰ منحل گردید ) . او تظاهرات گسترده ای را ترتیب داد که در پی آن مجبور به مهاجرت به امارات و انگلستان در سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۱ گردید . در این بین مشخص شده که او هیچ رابطه ای با قطر ندارد . فعالیت حزب ال وفاق ، از سال ۲۰۱۶ ممنوع شده و این سه تن از آن هنگام به زندان افکنده شدند .

به گفته ی سازمان عفو بین الملل ، محاکمه ی آنها تنها صحنه سازی بوده ، و این سه تن از قصد قبلی زندانی شدند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian