Daha önce pedofili suçundan hapse mahkum edilen eski Sidney Başpiskoposu, daha sonra Kutsal Makamın Ekonomi Sekretaryası Valisi (yani Vakitan Devleti ve Katolik Kilisesi’nin Maliye Bakanı) Kardinal George Pell, Avustralya Yüksek Mahkemesi tarafından suçsuz bulundu.

Ulu makamın duruşması, şiddetli Katolik karşıtı bir atmosfer içerisinde aşırı bir şekilde medyatikleştirilmiş ve daha sonra Victoria Eyaleti Başsavcısı Kerri Judd tarafından mahkemeyle ilgili olarak « Gag Order » çıkarılmış, yani haber yasağı konulmuştu.

Yüksek Mahkeme, olayların muhtemelen hiçbir zaman gerçekleşmediğini ve her durumda sanığın atfedilen suçu işlediğine ilişkin makul bir şüphenin var olduğunu değerlendirmiştir.

Çeviri
Osman Soysal