Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin (Demokrat, Kaliforniya) talebi üzerine, İç Savaş sırasında Konfederasyon ordularına gönüllü olarak hizmet eden kişilere ait olduğu gerekçesiyle Kongre’den çeşitli heyetlerin kaldırılması bekleniyor (H.R. 7573).

Bayan Pelosi, Konfederasyoncuları (federal hükümet tarafından belirlenen gümrük tarifelerine karşı olan), bugün İç Savaş’a ilişkin bir yanlış algıya göre kölecilikle bir tutmaktadır. Oysa dört Meclis Başkanına (Robert M.T. Hunter, Howell Cobb, James L. Orr ve Charles F. Crisp) ait heykeller, kendisi gibi Demokrat Parti’nin önde gelen üyelerine aittir.

Louie Gohmert (Cumhuriyetçi, Teksas) bu gerçeği ortaya koymaktan kendini alamadı. Tartışmada daha da ileri giderek, kölelik lehine tarihi rolü nedeniyle Demokrat Parti’nin yasaklanması için bir yasa tasarısı sundu.

 Demokrat Parti’nin 1840, 1844, 1848, 1852 ve 1856’daki programları, köleliğin kaldırılmasının halkın mutluluğunu azalttığını ve Birliğin istikrarını ve kalıcılığını tehlikeye attığını belirtmektedir.
 1856 programı, Birliğe üye eyaletlerin ev hizmetine yönelik köleliği uygulayıp uygulamamakta serbest olduklarını bunu anayasalarına dahil edebileceklerini beyan etmektedir.
 1860 programı, kaçak köleleri isyancı ve devrimci olarak tutuklamayı reddeden kölelik karşıtı eyaletlerin çabalarını anlatmaktadır.
 Özgür kölelere tam vatandaşlık hakkı tanıyan Anayasa’nın 14. Maddesi, 1868 yılında Cumhuriyetçi Parti parlamenterlerinin% 94’ü ve Demokrat Parti parlamenterlerinin% 0’ı tarafından kabul edilmiştir.
 Özgür kölelere oy verme hakkı veren Anayasa’nın 15. Maddesi, 1870 yılında Cumhuriyetçi Parti parlamenterlerinin % 100’ü ve Demokrat Parti parlamenterlerinin% 0’ı tarafından kabul edilmiştir.
 1902’de Demokrat Parti, Virginia’da Afrika kökenli Amerikalıların% 90’ından fazlasının oy kullanma hakkını ortadan kaldıran bir yasa çıkarmıştır.
 Başkan Woodrow Wilson federal çalışanlara yönelik ırkçı ayrımı başlattı ve her iş başvurusunda bir fotoğrafın eklenmesinin zorunlu olmasını sağlamıştır.
 1924 yılında New York’taki Madison Square Garden’da imzalanan Demokrat Parti Ulusal Sözleşmesi’ne, Ku Klux Klan’ın partideki etkisi nedeniyle « Klan-Bake » adı verilmiştir.
 1964’te Demokrat Parti üyesi parlamenterler, 75 gün boyunca ırk ayrımcılığına son veren İnsan Hakları Yasası’nın onaylanmasını engellemişlerdir.

Çeviri
Osman Soysal