Suudi Arabistan için çalışan ünlü Amerikalı siyaset bilimci Joseph Kechichian, Foreign Policy tarafından yayınlanan bir makalede Lübnan’ın bölünmesine yönelik bir plan sundu [1]. Onun düşünce mantığı, inanca dayalı (ya da daha çok Arend Lijphart’ın terminolojisinde « consociationaliste » –oydaşmacı ç.n.–) sistemin tarihsel olarak başarısız olduğu gözlemine dayanmaktadır. Öte yandan herhangi bir harita önerisinde bulunmamakta, sadece Şiileri diğer Lübnanlılardan ayrılması ve bir federasyon oluşturulması düşüncesini önermektedir.

Bununla birlikte, birkaç aydır, ABD’nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea’nın yürüttüğü müzakereler esas olarak iki konu üzerinde odaklanmaktadır: birbiriyle bağlantılı iki konu olan Akdeniz’deki gazın çıkarılması ve bankacılık sistemi. Son olarak, Güney Carolina’lı senatör cumhuriyetçi Joe Wilson, « Lübnan’da Hizbullah’ın denetimindeki bölgeler ve Latin Amerika’ya karşı bazı önlemler almak ve Lübnan, Venezüella, Küba ve Nikaragua’da Hizbullah’ı destekleyen üst düzey yabancı siyasetçilere yaptırımlar dayatmak » için Kongre’ye bir yasa tasarısı sundu (H.R. 8445).

Lübnan’ın Al-Ahkbar (Direniş’e yakın) gazetesi, ABD’nin « Hizbullah’a yakın bankalar » şeklinde yeni bir ifade kullanıldığına dikkat çekerek, ABD’nin Güney Lübnan’daki tüm bankaları kapatma, Şii toplumuyla Akdeniz’deki hidrokarbon gelirleri için bir kota payı müzakere etme ve ülkenin bölünmesini hazırlama olasılığını araştırdığını ileri varsaymaktadır.

Bu varsayım, aynı ABD’li grup için hareket ediyor gibi görünen Fransa’nın tavrı ile doğrulanmış görünmektedir.

Çeviri
Osman Soysal

[1Is the Only Solution to Lebanon’s Woes”, by Joseph Kechchian, Foreign Policy, September 2020. Video : “The Issue of Partition with Joseph Kéchichian”, The Beirut Bayan, September 29, 2020.