Christopher Miller, de nieuwe Amerikaanse minister van Defensie. Hij heeft de taak gekregen om toekomstige oorlogen te voorkomen.

Als de presidentsverkiezingen voorbij zijn, mag de bewoner van het Witte Huis alleen nog maar de dagelijkse gang van zaken regelen. Maar net voordat de federale verkiezingscommissie de verkiezingsresultaten bekendmaakte, begon president Donald Trump met een ongekende opruiming van het Pentagon.

De Amerikaanse pers, die hem altijd als een incompetente narcist afschildert, lijkt dit niet belangrijk te vinden. Dus ze schilderen hem af als een golfer.

Maar hij ontkende het:
 Secretaris van Defensie Mark Esper (vervangen door Christopher Miller);
 zijn stafchef, Jen Stewart (vervangen door Kash Patel);
 de directeur van het defensiebeleid, James Anderson (vervangen door Anthony Tata);
 Onder Secretaris van Defensie voor Inlichtingen en Veiligheid, Joseph Kernan (vervangen door Ezra Cohen-Watnick);
 en NATO verbindingsofficier Michael Ryan (vervangen door Andrew Winternitz).

Deze personeelsbeweging is gemakkelijk te interpreteren: sinds de aankondiging door de grote media van een volledige overwinning van Joe Biden, zijn de bekentenissen van hooggeplaatste ambtenaren die de manier waarop ze jaren van Jacksoniaanse politiek hebben gesaboteerd, verveelvoudigd [1] De verjaagde ambtenaren worden ervan verdacht hen te hebben verdoezeld of zelfs in kaart te hebben gebracht om president Trump omver te werpen. Daarentegen zijn de gepromoveerde hoge functionarissen loyaal aan de huidige president en delen zij allen de overtuiging van de nauwe banden tussen het Clinton- en Obama-presidentschap en de Broederschap van de Moslimbroederschap.

Het lijkt misschien vergezocht om in verband met de Amerikaanse presidentsverkiezingen te spreken over een buitenlands geheim genootschap. Maar dat is niet het geval.

Deze herschikking zou zijn opgedrongen door Kash Patel. Voormalig assistent van de vertegenwoordiger van Devin Nunes in het Comité van de Inlichtingendienst, had hij een rol gespeeld in het aantonen van het monitoren van Donald Trump door het kabinet Obama en in de onzinnigheid van Russiagate [2]. Vervolgens werd hij benoemd tot adjunct-assistent van president Trump en directeur terrorismebestrijding in de Nationale Veiligheidsraad. Van Indiase afkomst kent hij de rol van de Moslimbroederschap in de organisatie van Islamitische terreuraanslagen.

De nieuwe Secretaris van Defensie is de voormalige directeur van het Counterterrorisme centrum, Kolonel Christopher Miller. Er kan dus worden aangenomen dat hij een diepgaande kennis heeft van de Moslimbroederschap.

De nieuwe directeur van het defensiebeleid is brigadegeneraal Anthony Tata. Als voormalig commentator van Fox News heeft hij president Obama en de Clintons er herhaaldelijk van beschuldigd de belangrijkste terroristen van de jihadistische netwerken te zijn. Gedragen door zijn impuls, beschuldigde hij ook de voormalige directeur van de CIA, John O. Brennan, van het uitbroeden van een moordaanslag op President Trump, die lasterlijk bleek te zijn (maar dat was niet de eerste bewering). Hij zal worden bijgestaan door Thomas Williams, een voormalig lid van de Nationale Veiligheidsraad die werd opgeleid door Zbigniew Brzezinski.

De nieuwe ondersecretaris van defensie, belast met Inlichtingen en Veiligheid, is Ezra Cohen-Watnick. Hij is een voormalig lid van General Michael Flynn’s Military Intelligence team dat vocht tegen de Moslim Brotherhood in het veld. Hij heeft de reputatie dat hij politieke compromissen weigert.

Het nieuwe hoofd van Europa en de NAVO is Andrew Winternitz. Deze Japanse politicoloog heeft al enkele jaren de leiding over Frankrijk in het Pentagon. Hij is het enige lid van het nieuwe team dat niet tegen de Broederschap heeft hoeven vechten.

Deze omwenteling kwam erg laat: vier jaar lang deden de ambtenaren van het Pentagon er alles aan om de instructies van president Trump niet toe te passen en de conflicten te verlengen. Trump had hen veel speelruimte gegeven, waardoor ze zonder angst voor een militaire staatsgreep ook op andere terreinen konden optreden. In de afgelopen maanden hebben de generaals echter steeds meer blijk gegeven van hun bereidheid om de gezondheidscrisis te gebruiken om alle politici, inclusief President Trump, uit de publieke arena te houden; een houding die volledig in tegenspraak is met de steun van de troepen aan de Jacksoniaanse President.

Het is duidelijk dat de standpunten van de ene of de andere partij met betrekking tot de Broederschap van de Moslimbroederschap een criterium waren voor deze herschikking. Gezien de nauwe banden van de families Obama (president Barack en zijn halfbroer Abon’go Malik) en Clinton (president Bill en Secretary of State Hillary) met de Broederschap [3], wijst alles erop dat deze gebeurtenissen verband houden met de institutionele crisis die de Verenigde Staten momenteel doormaken...

Vertaling
Martien van den Hurk

Over de Broederschap van de Moslimbroederschap, lees in het bijzonder :
 “The Muslim Brotherhood as auxiliaries of the Pentagon”, by Thierry Meyssan, Translation Pete Kimberley, Voltaire Network, 13 July 2019.
 “The Muslim Brotherhood as members of the National Security Council of the White House”, by Thierry Meyssan, Translation Pete Kimberley, Voltaire Network, 19 July 2019.

[1James Jeffrey lied to President Trump for two years”, Voltaire Network, 15 November 2020.

[2The Devin Nunes Memo”, by Devin Nunes, Voltaire Network, 2 February 2018.

[3Links between Muslim Brotherhood and Obama administration”, Translation Alizée Ville, Voltaire Network, 10 November 2013. “Muslim Brotherhood member sits at U.S. National Security Council”, Voltaire Network, 26 June 2014.