Le Temps’a (İsviçre) göre, Lübnan Merkez Bankası 2016’dan beri ülkenin iflasa doğru gittiğini farkındaydı [1]. Hassas bilgiler, Riad Salamé’nin talebi üzerine Uluslararası Para Fonu (İMF) tarafından maskelendi. Böylece tahmin edilen felaket gerçekleşti.

9 Nisan 2016’da İMF’nin Lübnan temsilcisi İspanyol Alvaro Piris, Lübnan Merkez Bankası müdürü Riad Salamé’ye bir ara rapor sundu. Bu belge alarm zillerini çaldı. Ancak Sayın Salamé’nin talebi üzerine İMF, buradaki en önemli 14 sayfayı gizledi.

İMF’ye o zamanlar, şimdi Avrupa Merkez Bankası başkanı olan Fransız-ABD vatandaşı Christine Lagarde başkanlık ediyordu [2].

Bu nedenle, Lübnan’ın iflasından kaçınılabilirdi gibi görünüyor, ancak bunun olmamasının nedeni Riad Salamé ve İMF arasındaki suç ortaklığıdır. Dolayısıyla sorun artık sadece bir kötü yönetim ve yolsuzluk sorunu değil, Lübnan’ın iflası İMF liderlerinin de bulaştığı bir komplonun sonucudur. Fuad Siniora gibi sadece birkaç kişi servetlerini zamanında güvence altına alabildi.

Lübnan, kurtarma fonundan yararlanmak için Kasım ayında İMF ile müzakerelere başlayacak. Lübnan heyetine, ünlü bir tanınmayan kişi olan Başbakan Yardımcısı Saadi Şami başkanlık edecek. PSNS’yi temsil etmesi gerekiyordu, ancak bu parti ona asla isim vermedi ve onu atayan yardımcısı Esad Hardan partide bölünmeye neden oldu.

Saadi Şami, kariyerini kendisi de Refik Hariri’nin eski muhasebecisi olan eski Başbakan Fuad Siniora’ya borçlu. İMF’nin Orta Doğu Teknik Destek Merkezi’nin direktörüydü. 2016 raporunun gizlenmesinde aktif rol oynadı.

Çeviri
Osman Soysal

[1« EXCLUSIF : La Banque du Liban a censuré un rapport du FMI qui prévoyait le désastre actuel », Antoine Harari et Clément Fayol, Le Temps, 7 octobre 2021.

[2Bakınız « Christine Lagarde » dosyamız