دولت ولادیمیر زلنسکی ، بازگشایی دفتر صلیب سرخ بین الملل را در شهر راستف بر رود Rostov-sur -le -Doneدن (روسیه ) گذارش داده است.
این دفتر از پناهندگان اوکراین درروسیه حمایت می کند .

دولت اوکراین تا کنون اجازه ی فعالیت انسان دوستانه را به روسیه منع کرده. و به کلیه ی مردم اوکراین که به روسیه پناهنده شده اند هشدار داده که آنها را به جرم خیانت متهم خواهد کرد . هم اکنون نیز دفتر فعالیت های انسان دوستانه در ماریوپول را هفته ی پیش بسته و باعث شده تا ساکنین این شهر به دست آدم کشان باندرآس که نئو نازی می باشند گرفتار شوند.

دولت زلنسکی نئو نازی های باندرآس را اوکراینی های واقعی می نامد و ادعا می کند که آنها ژرمن و یا اسکاندیناو اصل می باشند و ربطی به ساکنین اوکراین و اقوام اسلاو ندارند .

سازمان صلیب سرخ جهانی این ادعا را که ساکنین اوکراین را به زور به روسیه آورده
کاملاََ‌ رد می کند .

ترجمه توسط
Ruslan Spiridonoff