آخرین کتاب تی یری میسان به زبان اسپانیایی توسط انتشارات اوفیلا والنتینی با عنوان
De la impostura del 11 de septiembre a Donald Trump. Ante nuestros ojos la gran farsa de las "primaveras árabes"
( دروغ سختگی ۱۱ سپتامبر تا دونالد ترامپ . و دروغ ٬٬ بهار عربی ٬٬در برابر چشمانمان )
آلفردو جالیف -راحمه ، استاد علوم ژئوپولیتیک مکزیک ، مقدمه ی آن را نوشته است .

به همین مناسبت ، تی تیری میسان چندین کنفرانس ترتیب داده که اصلی ترین آنها در مکزیک و آرژانتین بوده است . همچنین چندین جایزه دریافت کرده است .

تی یری میسان اشتباهاتی که در نخستین چاپ فرانسوی و ترک وجود داشته اصلاح نموده است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian